Volvo Car Torslanda

Mottagare Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2015

Från vänster: Håkan Samuelsson, Koncernchef Volvo Car Group, Michael Gustavsson, platschef Torslandafabriken, H M Konungen, Jan Sundling, Ordförande i SIQ. Foto: Tommy Holl/Stella Pictures

Volvo Car Torslanda mottagare Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2015

I närvaro av H M Konungen och hundratals stolta Volvo-medarbetare anordnades Ceremoni den 23 mars 2016 på Volvo Car Torslanda. Det är 24:e året i rad som SIQ - Institutet för Kvalitetsutveckling delar ut utmärkelsen till föredömliga organisationer som långsiktigt och systematiskt utvecklat sitt kvalitets- och förbättringsarbete.

Volvo Car Torslanda får priset bland annat för "deras goda lagarbete där cheferna tillsammans med medarbetarna öppet följer upp kvalitetsarbetet i varje arbetslag. Genom att visa personalen respekt och ge medarbetarna större ansvar har Volvo Car Torslanda lyckats att ständigt förbättra sig.".

Domarkommitténs utlåtande

Volvo Car Torslanda uppvisar en tydlig förståelse för vilka resultat som krävs för att förverkliga mål, visioner och för att möta kundernas behov. Volvo Car Torslanda skapar förutsättningar för en hållbar framtid genom de fem principerna i Volvo Cars produktionssystem; lagarbete med engagemang, stabilitet genom standardisering, rätt från mig, efterfrågestyrt flöde och ständiga förbättringar.

Volvo Car Torslanda kännetecknas av en kultur grundad på delaktighet, ansvarstagande och respekt för individen som medarbetare. Ledare agerar själva som förebilder, coachar lagarbetet och förmedlar en tydlig inriktning med strategiskt fokus. Laget är delaktigt i formuleringen av sina operativa mål utifrån de strategiska målen. En väl balanserad uppsättning av resultatmått används och goda resultat har uppnåtts. De välgrundade angreppssätten borgar för och ger tilltro till att Volvo Car Torslanda fortsatt kommer att uppnå goda beständiga resultat. Volvo Car Torslanda är ett gott föredöme för kvalitetsutvecklingen i Sverige.

Domarkommittén för 2015 års utmärkelse bestod av:

- Staffan Zackrisson (ordförande) fd VD Volvo Aero AB
- Lars Backström, VD Västtrafik
- Kjell Jansson, fd VD Svensk Energi
- Agneta Jansmyr, Regiondirektör Jönköpings Län
- Anders Mellberg, Senior Advisor Svedea
- Margareta Ozolins, chef Sweden Operations, AstraZenecas produktionsenhet i Södertälje
- Gunilla Rittgård, VD STS Student Travel Schools
- Håkan Wiklund, Professor Mittuniversitetet

Volvos Presentation - Utmärkelsen Svensk Kvalitet

Film från Ceremonin

Här kan du läsa mer om utmärkelsen