SIQ Framgångsinsikt

- ett dialogmaterial kring SIQ Framgångsfaktorer

SIQ Framgångsfaktorer

Baserat på forskning och praktisk tillämpning har SIQ definierat fem framgångsfaktorer som kännetecknar ledande företag och organisationer.

Tanken med att definiera framgångsfaktorerna är att när man väljer väg eller väljer mellan olika arbetssätt ska man kunna reflektera utifrån dem och få stöd i sitt vägval. Kanske är det så att er verksamhet också skulle kunna bli mer framgångsrik genom att fler av arbetssätten och er kultur kännetecknas av dessa framgångsfaktorer.

SIQ Framgångsinsikt - ett häfte för självutvärdering

SIQ Framgångsinsikt är framförallt ett verktyg för reflektion och samtal kring kvalitetsutveckling ur ett helhetsperspektiv. Försök att pricka in din organisations läge mellan ytterligheterna genom en siffra 1 till 5.
• Vad tycker vi att vi är bra på?
• Vad tycker vi att vi är dåliga på?
• Var har vi olika uppfattning?
• Vad vill vi kännetecknas av och varför?
• Vad är viktigt för oss att förbättra?

Sammanställ och Vidareutveckla!

I sammanställningen kan du summera din skattning av er verksamhet. När ni gör övningen i grupp så kan resultatet sammanställas på en sida för reflektion kring ert samlade resultat.

Tusen Miljarder

Tips! På www.tusenmiljarder.se kan du göra ett snabbtest som är en kortare variant av SIQ Framgångsikt.

Ladda hem häftet SIQ Framgångsinsikt