Quality Innovation Award

Quality Innovation Award är en utmärkelse som årligen delas ut till företag, organisationer eller enskilda individer som presenterat innovationer med en tydlig koppling till medveten systematik i sitt arbete och haft utgångspunkt från ett klart identifierat kundbehov.

Utmärkelsen är ett samarrangemang mellan kvalitetsinstituten i flera länder och bakom utmärkelsen står idag kvalitetsfrämjande stiftelser i bl.a. Sverige, Finland, Estland, Kina, Lettland, Litauen, Ryssland, Spanien, Tjeckien, Israel och Baskien. Målet är att utmärkelsen ska få ytterligare spridning. SIQ svarar för den svenska representationen sedan 2011. SIQs partner i Sverige är Innovationsmyndigheten VINNOVA.

Önskar du mer information om Quality Innovation Award är du välkommen att höra av dig till siq@siq.se eller direkt till Mikael Lindström, mail mikael.lindstrom@siq.se

Ladda ner en pdf om Quality Innovation Award 2020

Se vår film med förra årets vinnare

Varför delta i Quality Innovation Award?

Har din organisation utvecklat en innovation som tydligt påvisar ökad kvalitet för till exempel kunder, medarbetare, leverantörer eller till och med samhället? Då tycker vi att din organisation ska vara med och visa upp detta via Quality Innovation Award.

Utmärkelsen är en unik möjlighet för deltagande företag och organisationer att synliggöra sitt arbete och att jämföra sig med andra länder och branscher.

En innovation är en kompetensbaserad konkurrensfördel som är till nytta för affärsverksamheten, för samhället och/eller för välfärden. Men innovationer handlar inte bara om produkter och tjänster, utan även om process innovationer så som ett nytt arbetssätt, en ny affärsmodell eller en ny ledningsmodell etc. I grunden kan processinnovationer ha en fundamental påverkan på innovation och utveckling och vara möjliggörare för produkt och tjänsteinnovation.

Nytt för i år - Dare to share!

Det är ett känt faktum att de mest banbrytande innovationerna ofta realiseras genom laborerande och prövande i många steg innan man når fram. Avgörande för framgång är modet att våga och prova och ibland misslyckas för att sen orka komma igen på ett nytt sätt som kan ge avsett resultat. Men som innovatör kan det vara svårt att veta om man nått ”vägs ände” eller helt enkelt behöver få lite input och idéer på vad ett alternativt nästa steg skulle kunna vara.

Mot bakgrund av det lanserar SIQ nu kategorin ”Dare to share” inom ramen för Quality Innovation Award. Så sitter du och dina medarbetare kanske på en lovande innovationsidé och dessutom har försökt nå fram på ett målmedvetet och strukturerat sätt är det en god idé att delta i kategorin ”Dare to share”!

Genom att visa modet att dela erfarenheter erbjuds en kvalificerad feedback från innovationsexperter med tips på möjligt nästa steg. Dessutom kan andra lära av era erfarenheter.

Ta chansen att ansök i den nya kategorin ”Dare to share”!

Tidplan 2020

- Sista anmälningsdag är den 25 september 2020
- Utvärdering och expertutlåtande sker under oktober
- Beslut i domarkommittén i slutet på oktober samt pressrelease
- Nationell ceremoni i Stockholm den 1 februari 2021
- Internationell ceremoni i Belgrad, Serbien, den 4 februari 2021

Hur deltar vi i Quality Innovation Award?

Quality Innovation Award bygger på en tävlingsform som ger företag och organisationer i länderna både synlighet och möjlighet att mäta sig mot omgivningen samt få feedback på hur deras innovationer står sig i jämförelse med övriga deltagare. Du deltar genom att skicka in en kort beskrivning av din innovation i en word-mall.

Det finns flera tävlingskategorier och alla kan delta:

- Potentiella innovationer. Innovation som till exempel väntar på finansieringsbeslut för att kunna förverkligas.
- Innovation gällande hållbar utveckling – social, miljö, ekonomisk
- Innovationer inom vård och omsorg
- Innovationer inom utbildning och skola
- Innovationer inom offentlig sektor och ideella organisationer
- Innovationer inom mikroföretag (omsättning högst 2 milj. euro och högst 10 anställda),
- Innovationer inom små och medelstora företag (omsättning högst 50 milj. euro och högst 250 anställda)
- Innovationer inom stora företag (omsättning över 50 milj. euro och fler än 250 anställda)

Om innovationen dessutom avser en processinnovation i verksamheten finns följande kategorier:
- Skapa värde med kunder och intressenter- processinnovationer som stödjer en organisations förmåga att utveckla i samverkan.
- Leda för hållbarhet - processinnovationer som stödjer en organisations förmåga kring hållbar utveckling.
- Involvera motiverade medarbetare - processinnovationer som stödjer en organisations förmåga att involvera motiverade medarbetare.
- Utveckla värdeskapande processer - processinnovationer som stödjer en organisations förmåga att utveckla värdeskapande processer.
- Förbättra verksamheten och skapa innovationer - processinnovationer som stödjer en organisations förmåga att förbättra och innovera.

- Dare to share, dela era erfarenheter och få kvalificerad feedback från innovationsexperter med tips på möjligt nästa steg.

Varje bidrag som inkommer utvärderas av ett specialutbildat team på respektive marknad. Bland deltagarna i den nationella tävlingen utses den eller de bästa innovationerna som sedan går vidare till jämförelse med innovationer från Sverige och sedan de övriga länderna. Bland dessa koras en eller flera internationella vinnare. Av avgörande vikt är:

- Nyhetsgrad
- Användbarhet
- Lärande
- Kundorientering
- Verkningsgrad

Anmäl er här

Här finns anmälningsformulär för Quality Innovation Award. Ni hamnar per automatik i första ifyllnadsfältet och hoppar mellan varje fält med TAB-tangenten. Skicka in er anmälan senast den 25 september 2020! Det kostar ingenting att vara med i Quality Innovation Award.

Anmälan Quality Innovation Award

Anmälan Quality Innovation Award - "Dare to share"

Mottagare av Quality Innovation Award 2011 - 2019

2019 - Multi4
2019 - NorDan
2019 - Pure Act
2019 - Region Gotland
2019 - United Services Swede
2018 - SolTech ShingEl - tak som generar elektricitet
2018 - Nocilis Sensors - SWIR, nytt camera chip
2018 - Landstinget i Värmland - Hur mår du nu - digitalt hälsofrämjande stöd för unga
2018 - Gimic - Cognitive Cameras, detekterar avvikelser i produktionslinjen
2017 - BipOn - BIP – Built in progress för full spårbarhet genom hela värdekedjan
2017 - Kivra - Den digitala brevlådan
2017 - Trafikkontoret i Göteborgs Stad Smarta leveranser – Stadsleveransen
2017 - Eskilstuna Elektronikpartner - Induktionslisten – effektivt montage av väggskivor
2017 - AP&T - Produktionslinje för flexibel formning av höghållfast aluminium
2016 - Eplicta - Abonnemangstjänst för e-plikt
2016 - Volvo Construction Equipment - HX1, framtidens hållbara materialtransportsystem
2016 - Volvo Cars Corporation - PowerPulse
2015 - Halmstads Fastighets AB – New path to work
2015 - Landstinget Västmanland Kost - Patient food of the future
2015 - Volvo Car Customer Service - Employee Engagement Concept - EEC
2014 - Södra Älvsborgs Sjukhus - Green Cross
2014 - Volvo Trucks – Dual Clutch
2013 - Volvo Trucks Co - Volvo Dynamic Steering
2013 - SSK i Uppsala AB - Hoppet
2013 - Förskoleteamet Helianthus - Preschools on wheels
2013 - Barn och ungdomspsykiatrin i Uppsala - Treatment of self harming behavior
2013 - Volvo Car Customer Service - Knowledge Intensive & Staff Innovative Team Production System
2012 - Apva AB - Medication and care support system (MCSS)
2012 - Natur &Kultur The isle of Qnodds administrative system
2012 - Upplands Väsby Kommun - Väsby Labs - Innovation in social and urban planning
2012 - Volvo Construction Equipment “New business model"
2011 - ES Equipment - S-CUT emergency cutting tool
2011 - Lidköping Hospital - New operating room management
2011 - AFA Försäkring - Proactive customer service in social media

Information särskilt riktad mot skolverksamhet