Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola

Vad är Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola?

Sedan 2006 delar SIQ delar ut ”Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola” med syfte att stödja utvecklingen av det systematiska kvalitetsarbetet inom både förskola och skola.

Utmärkelsen riktar sig till alla verksamheter inom skolväsendet och utgår från de regler om systematiskt kvalitetsarbete som återfinns i skollagen. Via denna utmärkelse lyfts goda förebilder inom skolan fram som arbetat strukturerat och långsiktigt med sitt kvalitetsarbete. Varje år prisas de bästa förebilderna under en högtidlig ceremoni i samband med den årliga Rikskonferensen Bättre Skola, som arrangeras i samarbete med Skolverket.

Varför delta i Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola?

Att uppmärksamma goda exempel på hur det systematiska kvalitetsarbetet bidragit till framgång inom skolan tycker vi är föredömligt och inspirerande. Vi önskar inspirera att ännu fler skolor kommer att vilja arbeta med kvalitet i sin helhet och medverka till att Sverige blir ett föredöme inom skolvärlden.

Hur går utvärderingen till?

Utvärderingen av deltagande skolor görs av ett team som består av 4 - 6 utbildade examinatorer. Examinatorsutbildningen innebär en kvalificerad managementutbildning, vilken tack vare sitt upplägg ger oerhört stort värde till de som genomgått utbildningen och deras organisationer. Många av våra närmare 3 000 examinatorer vittnar om att utbildning och utvärdering innebär ett intensivt, men oerhört lärorikt arbete. Välkommen med din anmälan till att bli examinator också.

Delta i Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2020

Att delta i Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola innebär att ni får en unik möjlighet att gå igenom hela verksamheten på ett strukturerat och pedagogiskt sätt, utifrån ett helhetsperspektiv. Under resans gång identifierar ni nya förbättringsområden som vässar organisationen att bli bättre genom att sätta elever, föräldrar, medarbetare och processer i fokus.

Skolan tar fram en beskrivning över sin verksamhet. Denna beskrivning utvärderas av ett kvalificerat team av examinatorer som har genomgått en gedigen utbildning. Teamet gör ett platsbesök under ett par dagar och tillsammans skapar de den återföringsrapport som skolan sedan erhåller. I genomsnitt lägger ett utvärderingsteam om 6 personer närmare 1 000 timmar på utvärderingen.

Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola riktar sig till alla som omfattas av skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete. Dessa verksamheter är förskolan, fritidshemmet, förskoleklassen, grundskolan, specialskolan, sameskolan, den obligatoriska särskolan, gymnasieskolan och verksamheter inom den kommunala vuxenutbildningen. Även hela utbildningsförvaltningen kan söka. I ett första steg handlar det om att skapa ett självporträtt över skolan och dess verksamhet.

Läs gärna mer i vårt faktablad nedan. Varmt välkommen att kontakta Annette Björnson för mer information på e-post annette.bjornson@siq.se eller tfn: 073-670 62 00 eller telefon till SIQ 031-723 10 00

Få mer info på våra webbseminarier

Faktablad Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2020

Anmälan senast den 30 april 2020 - regler och anvisningar

Handledning för deltagande organisationer

Wordmall: Verksamhetens nuläge och strategiska arbete

Wordmall: Verksamhetsbeskrivning

Mottagare av Utmärkelsen 2006 - 2019

2019 - Framtidskompassens förskolor i Vellinge kommun och Handels- och administrationsprogrammet samt Hantverksprogrammet vid Virginska gymnasiet i Örebro
2018 - Fredrikshovs slotts skola i Stockholm samt Nyköping Strand Utbildningscentrum
2017 - LBS Halmstad
2016 - Falu Frigymnasium
2015 - Framtidskompassen i Vellinge, Heldagsskolan Rullen i Solna och Vittra Vallentuna
2014 - Condorens förskolor i Nacka och Lucksta förskolor i Matfors
2013 - Ingen Utmärkelsemottagare
2012 - Byleskolan i Täby
2011 - Stora Mellösa skola Örebro
2010 - Optimus och Kristallens förskolor i Nacka
2009 - Glada Hudikgymnasiet i Hudiksvall
2008 - Nya Elementar Bromma och Älta Skola Nacka
2007 - Ingen Utmärkelsemottagare
2006 - Bergtorpsskolan i Täby och Tingsholmsgymnasiet i Ulricehamn

Lär av tidigare års mottagare

Rikskonferensen Bättre Skola

Varje år arrangerar SIQ Rikskonferensen Bättre Skola om systematiskt kvalitetsarbete i förskola och skola. Konferensen arrangeras av SIQ i samarbete med i med skolvärldens viktiga parter och en regional samarbetspartner.
Nästa konferens arrangeras den 13-14 januari 2021.

Skolor i världsklass

Hur kan vi lära oss ännu mer och utvecklas ytterligare, även efter en utmärkelse? Tidigare års mottagare erbjuds att delta i nätverket "Skolor i världsklass". Där utbyts erfarenheter, delas praktiska tips, och förs en dialog runt olika aktuella teman. Läs mer om nätverket via länken nedan.

Nätverket Skolor i världsklass!