Delta i Utmärkelsen
Svensk Kvalitet

SIQ nysatsar och vidareutvecklar koncept för organisationers framgång!

Hur vet du vad din verksamhet är bra på? Hur tar du reda på vad verksamheten behöver fokusera på för att bli framgångsrik? Tillsammans med framgångsrika och drivande verksamheter, dvs både med de som kan och med de som vill, satsar SIQ nu på att vidareutveckla konceptet runt utvärdering och förbättring av verksamheter. I fokus står allt ifrån självutvärderingar med enkla checklistor till mer detaljerade utvärderingar med externa examinatorer – utvärderingar som ger grunden till framgång.

Under mer än 25 år har SIQ tillhandahållit en forskningsbaserad, drivande utvecklingsmodell, med fokus på ledning och styrning utifrån identifierade framgångsfaktorer, allt för att underlätta för organisationer att vara värdeskapande och uthålligt framgångsrika. Under 2018 lanserades en uppdatering av SIQ Managementmodell utvecklad utifrån dagens utmaningar. Nu vill vi hitta de nya formerna för att löpande underlätta för olika verksamheter att dels tillämpa modellen, men också att stämma av vad i verksamheten som går bra, och vad som behöver ytterligare fokus, i verksamhetens strävan efter nya framgångar.

Vi har startat ett utvecklingsprojekt för att kartlägga dagens behov av och utveckla en lättarbetad utvärdering med precis återkoppling, vilken både är balanserad och värdeskapande för verksamheten. För att kunna lägga stor kraft vid detta arbete, så har SIQs styrelse beslutat att vi tar en paus i att utvärdera föredömen under 2019 i Utmärkelsen Svenska Kvalitet, och lanserar en förnyad version av Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2020. Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola bedrivs däremot som vanligt under 2019.

”I dagens turbulenta värld har alla organisationer ett behov av utveckling och förbättring och alla måste kunna påbörja ett sådant arbete oavsett organisationsform, storlek eller mognad. Därför ser vi ser fram emot att tillsammans med våra intressenter utveckla, i tiden relevanta, metoder för utvärdering och förbättring av verksamheter. Ta chansen att vara med och påverka och delta, säger Mats Deleryd, VD vid SIQ.

Vill du veta mer om projektet, och/eller bidra i någon form, är du varmt välkommen att höra av dig till Anne-Charlotte Holmgren vid SIQ, anne-charlotte.holmgren@siq.se

Ju fler som deltar, desto bättre kommer resultatet att bli!