Delta i Quality Innovation Award 2019!

Att delta i Quality Innovation Award

Se en kortfilm från tidigare års ceremoni!

Quality Innovation Award bygger på en tävlingsform som ger företag och organisationer i länderna både synlighet och möjlighet att mäta sig mot omgivningen samt få feedback på hur deras innovationer står sig i jämförelse med övriga deltagare.

Det finns flera tävlingskategorier och alla kan delta:

- Potentiella innovationer. Innovation som till exempel väntar på finansieringsbeslut för att kunna förverkligas.
- Innovation gällande hållbar utveckling – social, miljö, ekonomisk
- Innovationer inom vård och omsorg
- Innovationer inom utbildning och skola
- Innovationer inom offentlig sektor och ideella organisationer
- Innovationer inom mikroföretag (omsättning högst 2 milj. euro och högst 10 anställda),
- Innovationer inom små och medelstora företag (omsättning högst 50 milj. euro och högst 250 anställda)
- Innovationer inom stora företag (omsättning över 50 milj. euro och fler än 250 anställda)

Om innovationen dessutom avser en processinnovation i verksamheten finns följande kategorier:
- Skapa värde med kunder och intressenter- processinnovationer som stödjer en organisations förmåga att utveckla i samverkan.
- Leda för hållbarhet - processinnovationer som stödjer en organisations förmåga kring hållbar utveckling.
- Involvera motiverade medarbetare - processinnovationer som stödjer en organisations förmåga att involvera motiverade medarbetare.
- Utveckla värdeskapande processer - processinnovationer som stödjer en organisations förmåga att utveckla värdeskapande processer.
- Förbättra verksamheten och skapa innovationer - processinnovationer som stödjer en organisations förmåga att förbättra och innovera.

Varje bidrag som inkommer utvärderas av ett specialutbildat team på respektive marknad. Bland deltagarna i den nationella tävlingen utses den eller de bästa innovationerna som sedan går vidare till jämförelse med innovationer från Sverige och sedan de övriga länderna. Bland dessa koras en eller flera internationella vinnare. Av avgörande vikt är:

- Nyhetsgrad
- Användbarhet
- Lärande
- Kundorientering
- Verkningsgrad

Tidplan Quality Innovation Award 2019

- Sista anmälningsdag är den 27 september 2019
- Utvärdering och expertutlåtande sker under oktober
- Beslut i domarkommittén i slutet på oktober samt pressrelease
- Internationell jury – tid att skicka in 11-17 november 2019
- Nationell ceremoni i Stockholm 3 februari 2020
- Internationell ceremoni i Tel Aviv, Israel den 5-6 februari 2020

Ansök om att delta 2019

Domarkommitté

- Lena Gustafsson – VD och grundare av Styrelsebalans
- Jacob Hallencreutz – VD vid EPSI Rating Group
- Sofia Ritzén – Professor och Prefekt vid KTH
- Mikael Rönnholm – Head of Innovation Strategy vid CEVT

Mer Information

Ladda ner en pdf om Quality Innovation Award 2019 (A4)

Önskar du mer information om Quality Innovation Award 2019 är du välkommen att höra av dig till siq@siq.se eller direkt till Michael Westher, mail; mw@siq.se