Utbildningar i SIQ Managementmodell för hållbar framgång!

Flera olika val om du vill lära dig mer om hur du når hållbar framgång med hjälp av SIQ Managementmodell.

Grundkurs i SIQ Managementmodell - 1 dag

Vår grundutbildning i fem framgångsfaktorer vänder sig främst till dig som har en ledande befattning i organisationen, med eller utan medarbetaransvar från såväl privat eller offentlig verksamhet. Utbildningen ger möjlighet till ett aktivt lärande kring uppbyggnaden av SIQ Managementmodell och de framgångsfaktorer som driver förbättrade resultat.

Utbildningen består av såväl teoretiska som praktiska moment där deltagarna får lära sig och träna på modellen utifrån sin egen verksamhet.

Läs mer om grundkurs i SIQ Managementmodell

Mind-map-dag - att praktiskt visualisera ert arbete med SIQ Managementmodell

Med hjälp av Mindmap kommer ni att kunna visualisera ert arbete utifrån modellen för nå ett långsiktigt arbete grundat på uthållighet och allas delaktighet där ledningens personliga engagemang är avgörande.

Under en välfylld dag kommer ni att lära er mer om SIQ Managementmodell, dess hörnstenar och de framgångsfaktorer som visat sig så viktiga för att nå framgång. Dagen innehåller lite praktiska moment där deltagarna själva funderar över den egna verksamhetens arbetssätt och resultat sett ur ett SIQ Managementmodell-perspektiv.

SIQ Mind-map-dag

SIQ Examinatorsutbildning

Hur ser en framgångsrik organisation/verksamhet ut? Var med och gör en genomlysning av deltagare i SIQs utmärkelser. Att bli examinator är ett sätt att utveckla dig själv och din organisation genom att lära av andra. Som examinator får du möjlighet till en både praktisk och teoretisk kvalificerad managementutbildning. Du får tillgång till brett nätverk och lära känna ledande organisationer. Det är en strategisk ledarutbildning som passar bra för dig som har varit chef/ledare eller har ledarambitioner.

Utbildningen är upplagd så att vi kommer att träna på varje del som sker i utvärderingsprocessen och du kommer att arbeta mycket som del i ett team. Du lär dig förstå SIQ Managementmodell och hur den kan användas för att utvärdera verksamheter.

Godkänd utbildning innebär din inträdesbiljett till att vara Examinator i Utmärkelsen Svensk Kvalitet eller Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola och därmed skarpt utvärdera någon av årets deltagande företag, skolor eller organisationer.

Vi ser fram emot din anmälan!.

Läs mer om SIQ Examinatorutbildning

Hur står det till i din verksamhet - gruppövning i teamet

Gör en självskattning med ditt team, prioritera åtgärder och kom igång med ett balanserat förbättringsarbete för hållbar framgång!

Ladda hem SIQ Framgångsinsikt - ett enkelt verktyg för självinsikt