Startseminarium med ledningsgruppen

Bra början för nya medlemmar

Kvalitetsutveckling handlar mycket om att förstå vem man är till för och hur man kan skapa ökat värde för sina kunder och övriga intressenter. De arbetssätt vi som verksamhet väljer att tillämpa leder till våra resultat. Om vi gör som vi alltid har gjort får vi i bästa fall samma resultat. Men om vi vill förbättra utfallet behöver vi börja med våra arbetssätt. Ledningens engagemang är A och O för att skapa hållbara resultat. SIQ erbjuder ett kostnadsfritt startseminarium riktat till ledningsgruppen som del av första årets medlemskap.

Syftet med detta tillfälle är att tillsammans med ledningsgruppen reflektera över kvalitetsutveckling med helhetssyn. Det skall dessutom ge en grund för samverkan med SIQ och övriga medlemsorganisationer inom ramen för ett medlemskap.

Detta seminarium riktar sig till företag och organisationer med mer än 70 anställda.

Upplägg och innehåll

Innehållet och upplägget i seminariet kan komma att situations anpassas men baseras i huvudsak på följande punkter:

• SIQs roll och bakgrund.
• Framgångsfaktorer över branschgränser.
• Kvalitetsutveckling och effektivitet/lönsamhet.
• Vilka är de främsta kvalitetsutmaningarna de närmaste åren?
• Var står vi idag? – ett snabbtest med SIQ Framgångsinsikt.
• Introduktion till SIQ Managementmodell.
• Introduktion till SIQ Kvalitetskulturindex och SIQ Management Index.

Seminariet tar 2,5-3 timmar.

Läs mer om medlemskap här