SIQ Examinatorutbildning

Att bli examinator är ett sätt att utveckla dig själv och din organisation genom att lära av andra. Som examinator får du möjlighet till en både praktisk och teoretisk kvalificerad managementutbildning. Du får tillgång till brett nätverk och lära känna ledande organisationer. Det är en strategisk ledarutbildning som passar bra för dig som har varit chef/ledare eller har ledarambitioner.

Utbildningen är upplagd så att vi kommer att träna på varje del som sker i utvärderingsprocessen och du kommer att arbeta mycket som del i ett team. Du lär dig förstå SIQ Managementmodell och hur den kan användas för att utvärdera verksamheter.

Godkänd utbildning innebär din inträdesbiljett till att vara Examinator i Utmärkelsen Svensk Kvalitet eller Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola och därmed skarpt utvärdera någon av årets deltagande företag, skolor eller organisationer.

Se vad några av förra årets deltagare tagit med sig och uppskattat med utbildningen

Är du redan Examinator? Varmt välkommen med din intresseanmälan för 2019!

Läs mer om att vara examinator i vår handledning 2019 2.0

Läs mer om SIQ Managementmodell

Kursupplägg

Kursen inleds med en introduktion via webben.

Därefter följer en distansutbildningen, där varje deltagare ska lämna in en individuell utvärdering på några utvalda kriterier i ett praktikfall. Deltagare behöver ha förmåga att göra balanserade bedömningar och kunna formulera konstruktiva sak-underbyggda kommentarer. Varje deltagare får personlig återkoppling på distansutbildningen.

Sedan genomförs en tre dagars internatutbildning i Stockholm eller Göteborg.
 
Efter internatutbildningen får alla deltagare ett diplom för genomförd utbildning.

Färdigutbildade deltagare kan erbjudas en teamplats i Utmärkelsen Svensk Kvalitet eller Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola.

Utvärderingen omfattar:
1. En individuell utvärdering av ett underlag som vi skickar ut till alla examinationer på respektive verksamhet (cirka 5 dagar)
2. Konsensusmöte, då teamet träffas och enas om bedömning (3-4 dagar)
3. Platsbesök, då teamet verifierar organisationens styrkor (3-5 dagar, då även teamet formulerar återföringsrapporten)

Efter genomfört uppdrag får alla deltagare diplom och därmed rätt att titulera sig Examinator eller Utvärderingsledare år 2019.

Datum för kursen

- Webbaserad introduktion: 2 - 16 maj 2019, totalt cirka 8 timmar

- Distansutbildning: 20 maj - 16 augusti 2019, totalt cirka 32 timmar

- Internatutbildning: 26 - 28 augusti 2019 i Göteborg eller 2 - 4 september 2019 i Stockholm:
Dag 1 klockan 13-19
Dag 2 klockan 8-20
Dag 3 klockan 8-16

- Konsensusmöte: enas om datum i teamet, dock senast 7-11 oktober 2019 (ca 4 dagar)
- Platsbesök: senast 21-25 oktober eller 4-8 november 2019
- Beslutsmöte Domarkommitté: 20 november för Utmärkelsen Svensk Kvalitet och 27 november för Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola. Domarkommitténs möte är viktigt för då deltar den i teamet som är utvärderingsledare. Vid detta tillfälle ska hela utvärderingsarbetet vara klart.

Kostnad

Kostnaden för hela utbildningen uppgår till 4500 kr (exkl. moms) under förutsättning att du finns tillgänglig för ett utvärderingsuppdrag om du blir erbjuden ett sådant efter genomförd utbildning.

Det går också bra att bara gå den teoretiska utbildningsdelen maj till och med september, då kostar utbildningen 19500 kr (exkl. moms).

Är din verksamhet medlem i SIQs "Intressentföreningen Kvalitetsutveckling" är utbildningen kostnadsfri för 1 person/år om er verksamhet har upp till 500 anställda, 2 personer/år för verksamheter med 500 - 10000 anställda och 3 personer/år för verksamheter med mer än 10000 anställda, under förutsättning att du åtar dig ett erbjudet utvärderingsuppdrag. Önskas endast gå utbildningen kostar denna 15000 kr (exkl. moms).

För dig som varit examinator tidigare erbjuds ett upplägg med 1,5 dag teamutbildning som start på ett utvärderingsuppdrag. Ni kommer i teamet överens om datum för konsensus och platsbesök. Anmäl ditt intresse till siq@siq.se.

Boende ingår inte i kursavgiften.

Mer information

Kontakta gärna Anne-Charlotte Holmgren på SIQ via mail på anne-charlotte.holmgren@siq.se eller via telefon på 031-723 17 07.