SIQ Utvärdering - en fristående genomlysning med erfarna examinatorer

Upplägg av SIQ Utvärdering

SIQ Utvärdering är en genomlysning av den egna verksamheten och genomförs i ett antal steg. Genomförandet och tidsramar kan variera beroende på verksamheten. En SIQ Utvärdering kan göras när som helst under året och omfattar hela eller en del av organisationen.

Utvärderingen kan innefatta:
- Utvärdering av organisationens verksamhetsbeskrivning enligt SIQ Managementmodell inkl Fakta om verksamheten: vilka är vi, vad håller vi på med, vem är vi till för?
- Platsbesök i syfte att verifiera verksamhetsbeskrivningen och organisationens: arbetssätt, tillämpning och resultat.

SIQ Utvärdering resulterar i en återföringsrapport som visar organisationens styrkor och förbättringspotential. Organisationen erhåller också ett diplom.

Mer information SIQ Utvärdering

Ta kontakt med oss för en genomgång av era förutsättningar. Vi kan också förmedla kontakt och erfarenhetsutbyte med organisationer som nu genomgår eller som har genomgått Diplomeringsprocessen.

För mer information kontakta Anne-Charlotte Holmgren, på e-post anne-charlotte.holmgren@siq.se eller på telefon 031-723 17 07

Nedan kan du se en kortfilm om Diplomering av en våra goda föredömen - Stockholms Stadsmission.

Film Stockholms Stadsmission