Processledning

Processledning handlar om att effektivt styra verksamheten genom att sätta fokus på vad som skapar värde och tillfredsställer kundernas behov. Det handlar om att styra verksamheten effektivt och att kontinuerligt skapa förutsägbara resultat.

SIQs Processledningsutbildning - 2 dagar

Vår tvådagars processledningsutbildning vänder sig till dig som är kvalitetschef, linjechef, processledare eller verksamhetsutvecklare från privat eller offentlig verksamhet. Utbildningen ger möjlighet till aktivt lärande kring kritiska steg som skapar ett framgångsrikt processarbete.

De två dagarna ger dig djupare kunskap inom processarbete och idéer för att utveckla styrning och förbättring av en verksamhet. Utbildningen ger inspiration, och blandar teori med gruppövningar. Dessa ger insikt i viktiga steg i SIQs Processindex. För att utveckla förståelse för framgångsrikt processarbete kommer vi att ta ställning till olika situationer och utmaningar genom ett praktikfall. Här kommer våra inbördes erfarenheter och gemensamma diskussioner ge ett mervärde till den egna utvecklingen.

Vill du få inspiration och kunskap för att ta processarbetet till nästa nivå? Anmäl dig vår utbildning!

Tider

- Dag 1 - kl. 10:00 – 17:00
- Dag 2 - kl. 08:00 – 15:00

Kostnad för två utbildningsdagar

- 9 500 kr per deltagare (exkl. moms) inkluderar lunch och fika.
- 8 500 kr per deltagare (exkl. moms) för SIQs medlemsorganisationer inkluderar lunch och fika.

Vi tar emot max 15 deltagare per utbildningstillfälle.

Datum och anmälan till kommande utbildningar

5-6 mars 2020 i Stockholm

19-20 maj 2020 i Göteborg