Processledning för framtidens snabbrörliga organisationer

Förväntningar från intressenter ökar i allt snabbare takt samtidigt som konkurrensen blir hårdare, produkter och tjänster allt mer likartade och kunderna allt mer välinformerade.
Då utvecklingen går allt snabbare ställs alla organisationer inför det faktum att samtidigt som vi behöver förutsägbara processer för att kunna vara trygga i det vi levererar behöver man samtidigt kunna ställa om snabbt och vara agil. Funktionell ledning har funnits sedan den industriella revolutionen men är fortfarande det vanligaste arbetssättet för att leda och styra en organisera.

För 20-30 år sedan introducerades processbegreppet vilket var starkt fokuserat på processer som skär tvärs igenom organisationen, med kundens nytta i fokus. Processledningen har medfört mycket god nytta men vi menar att i många fall har kundnyttan tappats bort i ett arbete med för mycket detaljerade processer och roller. Snarare är det så att detaljstyrningen kan cementera arbetssätt och snarare göra en organisation trögrörlig.

Varmt välkommen till 2020-version av vår kurs i Förändringsdriven processledning, vi tror att här ligger en nyckel till framgång för många verksamheter för att utveckla en mer ändamålsenlig styrning och därmed bli mer snabbrörliga.

SIQs Processledningsutbildning - 2 dagar

Vår tvådagars processledningsutbildning vänder sig till dig som är kvalitetschef, linjechef, processledare eller verksamhetsutvecklare från privat eller offentlig verksamhet. Utbildningen ger möjlighet till aktivt lärande kring kritiska steg som skapar ett framgångsrikt processarbete.

De två dagarna ger dig djupare kunskap inom processarbete och idéer för att utveckla styrning och förbättring av en verksamhet. Utbildningen ger inspiration, och blandar teori med gruppövningar. Dessa ger insikt i viktiga steg i SIQs Processindex. För att utveckla förståelse för framgångsrikt processarbete kommer vi att ta ställning till olika situationer och utmaningar genom ett praktikfall. Här kommer våra inbördes erfarenheter och gemensamma diskussioner ge ett mervärde till den egna utvecklingen.

Vill du få inspiration och kunskap för att ta processarbetet till nästa nivå? Anmäl dig vår utbildning!

Tider

- Dag 1 - kl. 10:00 – 17:00
- Dag 2 - kl. 08:00 – 15:00

Kostnad för två utbildningsdagar

- 9 500 kr per deltagare (exkl. moms).
- 8 500 kr per deltagare (exkl. moms) för SIQs medlemsorganisationer.

Vi tar emot max 15 deltagare per utbildningstillfälle i vårt virtuella klassrum.
I kursavgiften för våra webbaserade utbildningar ingår ett värdebevis att använda till ett webb-baserat medlemsseminarie före utgången av 2020.

Datum och anmälan till kommande utbildningar

15-16 oktober 2020

Kanske är ni flera personer från samma verksamhet? Kursen kan även ges internt, vill du ha en egen offert så hör av dig! Har du frågor om utbildningen är du varmt välkommen att kontakta Anne-Charlotte Holmgren på e-post: anne-charlotte.holmgren@siq.se