Processledning för framtidens snabbrörliga organisationer

Förväntningar från intressenter ökar i allt snabbare takt samtidigt som konkurrensen blir hårdare, produkter och tjänster allt mer likartade och kunderna allt mer välinformerade.
Då utvecklingen går allt snabbare ställs alla organisationer inför det faktum att samtidigt som vi behöver förutsägbara processer för att kunna vara trygga i det vi levererar behöver man samtidigt kunna ställa om snabbt och vara agil. Funktionell ledning har funnits sedan den industriella revolutionen men är fortfarande det vanligaste arbetssättet för att leda och styra en organisera.

För 20-30 år sedan introducerades processbegreppet vilket var starkt fokuserat på processer som skär tvärs igenom organisationen, med kundens nytta i fokus. Processledningen har medfört mycket god nytta men vi menar att i många fall har kundnyttan tappats bort i ett arbete med för mycket detaljerade processer och roller. Snarare är det så att detaljstyrningen kan cementera arbetssätt och snarare göra en organisation trögrörlig.

Hur kan vi hitta arbetssätt för att förstå vilka processer i en organisation som behöver vara detaljstyrda för att garantera ett predikterbart utfall och vilka typer av processer som med fördel leds genom att tydliggöra VAD som skall åstadkommas och därefter mer tydligt definiera den kompetens som behövs. För den senare typen av processer krävs mycket mindre detaljstyrning av processen där förmågor att utveckla kompetens- och tillitsbaserad styrning blir allt viktigare. Varmt välkommen till 2020-version av vår kurs i Förändringsdriven processledning, vi tror att i detta ligger en nyckel till framgång för många verksamheter för att utveckla en mer ändamålsenlig styrning och därmed bli mer snabbrörliga.

SIQs Processledningsutbildning - 2 dagar

Vår tvådagars processledningsutbildning vänder sig till dig som är kvalitetschef, linjechef, processledare eller verksamhetsutvecklare från privat eller offentlig verksamhet. Utbildningen ger möjlighet till aktivt lärande kring kritiska steg som skapar ett framgångsrikt processarbete.

De två dagarna ger dig djupare kunskap inom processarbete och idéer för att utveckla styrning och förbättring av en verksamhet. Utbildningen ger inspiration, och blandar teori med gruppövningar. Dessa ger insikt i viktiga steg i SIQs Processindex. För att utveckla förståelse för framgångsrikt processarbete kommer vi att ta ställning till olika situationer och utmaningar genom ett praktikfall. Här kommer våra inbördes erfarenheter och gemensamma diskussioner ge ett mervärde till den egna utvecklingen.

Vill du få inspiration och kunskap för att ta processarbetet till nästa nivå? Anmäl dig vår utbildning!

Tider

- Dag 1 - kl. 10:00 – 17:00
- Dag 2 - kl. 08:00 – 15:00

Kostnad för två utbildningsdagar

- 9 500 kr per deltagare (exkl. moms) inkluderar lunch och fika.
- 8 500 kr per deltagare (exkl. moms) för SIQs medlemsorganisationer inkluderar lunch och fika.

Vi tar emot max 15 deltagare per utbildningstillfälle.

Datum och anmälan till kommande utbildningar

5-6 mars 2020 i Stockholm

19-20 maj 2020 i Göteborg