Grundkurs SIQ Managementmodell

SIQ Managementmodell är en ledningsmodell som driver förbättrade resultat. Modellen ger en helhetssyn och fokuserar på ledarskapets avgörande roll och på vikten av alla medarbetares medverkan.

SIQ Managementmodell bygger på en kultur med framgångsfaktorer och ger den struktur och systematik som behövs för att utveckla verksamheten, vare sig man representerar en privat eller offentlig organisation, stor eller liten, global eller lokal.

För att kunna hantera och leda organisationer i en snabbt föränderlig värld behövs en ledningsmodell som både säkerställer organisationens nuvarande stabilitet men som samtidigt utvecklar en adaptiv förmåga att snabbt kunna ställa om och följa samhällets och teknikens utveckling. SIQ Managementmodell innebär ett viktigt steg i riktningen att kunna erbjuda en ledningsmodell anpassad för denna nya föränderliga värld.

Grundutbildning – 1 dag

Vår grundutbildning i SIQ Managementmodell vänder sig främst till dig som har en ledande befattning i organisationen, med eller utan medarbetaransvar från såväl privat eller offentlig verksamhet. Utbildningen ger möjlighet till ett aktivt lärande kring uppbyggnaden av SIQ Managementmodell och de framgångsfaktorer som driver förbättrade resultat.

Utbildningen består av såväl teoretiska som praktiska moment där deltagarna får lära sig och träna på modellen utifrån sin egen verksamhet.

Tider

Dag 1 – kl. 09:00 – 16:00

Kostnad

4.800 kr per deltagare (exkl. moms) inkluderar lunch och fika
4.200 kr per deltagare (exkl. moms) för SIQs medlemsorganisationer inkluderar lunch och fika

Datum och anmälan till kommande utbildningar

26 mars i Göteborg

Kontakt

Kontakta oss på SIQ, telefon 031-723 17 00.

E-post till SIQ