Grundkurs SIQ Managementmodell

Vill du nå förbättrade resultat? SIQ Managementmodell ger dig en checklista på framgångsfaktorer och vad du kan ta tag i för att verksamheten ska bli mer framgångsrik! Modellen ger en helhetssyn och fokuserar på ledarskapets avgörande roll och på vikten av alla medarbetares medverkan.

SIQ Managementmodell ger den verksamhetsstruktur och förbättringssystematik som behövs för att utveckla verksamheten, vare sig man representerar en privat eller offentlig organisation, stor eller liten, global eller lokal.

För att kunna hantera och leda organisationer i en snabbt föränderlig värld behövs en ledningsmodell som både säkerställer organisationens nuvarande stabilitet men som samtidigt utvecklar en adaptiv förmåga att snabbt kunna ställa om och följa samhällets och teknikens utveckling. SIQ Managementmodell innebär ett viktigt steg i riktningen att kunna erbjuda en ledningsmodell anpassad för denna nya föränderliga värld.

Grundutbildning – 1 dag

Vår grundutbildning i SIQ Managementmodell vänder sig främst till dig som har en ledande befattning i organisationen, med eller utan medarbetaransvar från såväl privat som offentlig verksamhet. Utbildningen ger möjlighet till ett aktivt lärande kring de framgångsfaktorer som driver förbättrade resultat och hur du kan arbeta för att nå hållbar framgång.

Utbildningen består av såväl teoretiska som praktiska moment där deltagarna får lära sig och träna utifrån sin egen verksamhet.

Tider

Utbildningen genomförs kl. 09:00 – 16:00

Kostnad

4.800 kr per deltagare (exkl. moms)
4.200 kr per deltagare (exkl. moms) för SIQs medlemsorganisationer

I kursavgiften ingår ett exemplar av SIQ Managementmodell och Handbok till SIQ Managementmodell, samt ett exemplar och en genomgång av SIQ Framgångsinsikt, ett kraftfullt verktyg för att få en givande dialog och beslutsunderlag för det vidare förbättringsarbetet i din organisation.

Datum och anmälan till kommande utbildningar

26 maj

17 september

10 november

10 december

Kurserna hålls som distansutbildningar. Vid distansutbildning ges varje deltagare ett värdebevis att utnyttja vid kommande webbseminarier.
Vi återkommer med länk för uppkoppling några dagar före kursstart.

Kontakt

För mer information är du varmt välkommen att kontakta Anne-Charlotte Holmgren.

E-post Anne-Charlotte Holmgren