EFQM Certified Assessor Transformation - EFQM Model 2020

EFQM Certified Assessor Transformation ger dig den uppgradering du som EFQM Assessor behöver för att vara godkänd som EFQM Assessor på den nya EFQM Model 2020. Det innebär kompetens och erfarenhet som triggar värdefulla insikter i den egna organisationen utifrån den europeiska excellencemodellen. Förmågan att se "helheten", att förstå komplexa samband i verksamheten, både inom och utanför organisationen, och att kunna föreslå praktiska lösningar är mycket önskvärda färdigheter.

EFQM Certified Assessor Transformation

Denna utbildning är den enda officiella kurs i Sverige som kvalificerar dig till att fortsätta verka som Assessor enligt EFQM. Det är också denna kurs du behöver för att kvalificera dig att bli Examinator i Utmärkelsen Svensk Kvalitet för organisationer som söker med EFQM-modellen. Kursen är en godkänd/icke godkänd utbildning och genomförs i små grupper om 4-6 personer. ​Under två dagar kommer du att uppdatera dig på att bedöma en organisation baserad på EFQM Model 2020 inklusive ”RADAR Logiken”.

Du kommer att:
- förstå EFQM Model 2020 och dess länkar till de grundläggande värderingarna
- lära dig att effektivt tillämpa RADAR som utvärderingsverktyg för att producera värdeskapande analyser
- vid godkänd utbildning kvalificera dig som möjlig Examinator i både Sverige och Europa

Upplägg för Examinatorutbildningen

Utbildningen kommer ges 11-12 december på SIQs kontor, Kungsgatan 26, Stockholm. Dag 1 startar kl 09.00 och dag 2 avslutas kl 16.00.

Utbildningen genomförs på svenska, men allt kursmaterial samt eget arbete i EFQM IT-plattform "Assess Base" är på engelska.

Kostnad för SIQ medlemsorganisationer: 11.000 kr per deltagare (exkl. moms).
Kostnad för Icke-medlem: 16.000 kr per deltagare (exkl. moms). I avgiften ingår kursmaterial samt kaffe/lunch under kursdagarna.

-----
Note: Prior to the course you will need to familiarise yourself with the case study to understand the organisation and its environment. Prework will comprise of reading the case, and up-loading information on the EFQM Assess Base on 5 criteria.

During day-1 you will reflect on the assessor as a change agent and become familiar with the EFQM Model 2020, its components and assessment tools before being challenged through team work sessions to put your knowledge into practice and maximise your learning.

Day-2 will focus on RADAR and scoring, the new feedback report and Recognition and other developments.
-----

Kursledare är Anne-Charlotte Holmgren och Anders Fundin. Varmt välkommen med din anmälan!

För mer information kontakta SIQ via mail på ach@siq.se eller via telefon på 031-723 17 00.

SIQ är EFQM Partner