Utbildning "The EFQM Model"

EFQM Model Foundation Course - en endagars webb-utbildning

Endagars grundkurs i EFQM Model, vänder sig främst till dig som har en ledande befattning i organisationen, med eller utan medarbetaransvar från såväl privat eller offentlig verksamhet. Utbildningen ger möjlighet till ett aktivt lärande kring uppbyggnaden av EFQM Model.

Utbildningen består av såväl teoretiska som praktiska moment där deltagarna får lära sig och träna på modellen utifrån sin egen verksamhet.
Tider: kl. 09:00 – 15:00

Kostnad:
4.800 kr per deltagare (exkl. moms).
4.200 kr per deltagare (exkl. moms) för SIQs medlemsorganisationer.

I kursavgiften för våra webbaserade utbildningar ingår ett värdebevis att använda till ett webb-baserat medlemsseminarie före utgången av 2020.

Anmälan till EFQM Foundation Course 8 oktober 2020

Anmälan till EFQM Foundation Course 5 november 2020

ECAT - EFQM Certified Assessor Transformation

EFQM Certified Assessor Transformation ger dig den uppgradering du som EFQM Assessor behöver för att vara godkänd som EFQM Assessor på den nya EFQM Model 2020. Det innebär kompetens och erfarenhet som triggar värdefulla insikter i den egna organisationen utifrån den europeiska excellencemodellen. Förmågan att se "helheten", att förstå komplexa samband i verksamheten, både inom och utanför organisationen, och att kunna föreslå praktiska lösningar är mycket önskvärda färdigheter.

Kursinnehåll

Denna utbildning är den enda officiella kurs i Sverige som kvalificerar dig till att fortsätta verka som Assessor enligt EFQM. Kursen är en utbildning med betyg godkänd/icke godkänd och genomförs i små grupper om 4-6 personer. ​Under två dagar kommer du att uppdatera dig på att bedöma en organisation baserad på EFQM Model 2020 inklusive ”RADAR Logiken”.

Du kommer att:
- förstå EFQM Model 2020 och dess länkar till de grundläggande värderingarna
- lära dig att effektivt tillämpa RADAR som utvärderingsverktyg för att producera värdeskapande analyser
- vid godkänd utbildning kvalificera dig som möjlig Assessor i både Sverige och Europa

Upplägg för utbildningen

Utbildningen genomförs på svenska och engelska, allt kursmaterial samt eget arbete i EFQM IT-plattform "Assess Base" är på engelska.

Kostnad för SIQ medlemsorganisationer: 12.000 kr per deltagare (exkl. moms).
Kostnad för Icke-medlem: 16.000 kr per deltagare (exkl. moms).
I kursavgiften för våra webbaserade utbildningar ingår ett värdebevis att använda till ett webb-baserat medlemsseminarie före utgången av 2020.


-----
Note: Prior to the course you will need to familiarise yourself with the case study to understand the organisation and its environment. Prework will comprise of reading the case, and up-loading information on the EFQM Assess Base on 5 criteria.

During day-1 you will reflect on the assessor as a change agent and become familiar with the EFQM Model 2020, its components and assessment tools before being challenged through team work sessions to put your knowledge into practice and maximise your learning.

Day-2 will focus on RADAR and scoring, the new feedback report and Recognition and other developments.
-----

Kursledare är Anne-Charlotte Holmgren, EFQM Certified Trainer.

För mer information kontakta SIQ via mail på ach@siq.se eller via telefon på 031-723 17 07.

Nästa kurstillfälle för ECAT är under hösten 2020. Anmäl ditt intresse till siq@siq.se

Tider

Dag 1: 10.00-17.00
Dag 2: 09.00-16.00