Kvalitetsmässan i Göteborg den 14-16 november

SIQ finns på plats - kom och träffa oss på Svenska Mässan!

Kvalitetsmässan i Göteborg den 14-16 november

Kvalitetsmässan är årets största, och viktigaste, mötesplats för alla som arbetar med att utveckla de offentliga verksamheterna. Det gäller tjänstemän och förtroendevalda, men även företag och förebilder som bidrar till att Sveriges offentliga verksamheter i många avseenden är världsledande. Välkommen till Göteborg och Kvalitetsmässan den 14–16 november och bli en del av den självklara mötesplatsen för offentlig sektor.

Hela SIQ-teamet finns på plats på Svenska Mässan i Göteborg under den 14-16 november i år. Vd Mats Deleryd är medlem i juryn för Götapriset, vi har en monter intill Kvalitetstorget och vi medverkar i flera högaktuella seminarier.

Kvalitetsmässan ger dig tillgång till det du behöver för att efter tre dagar i Göteborg kunna åka hem och skapa en ännu bättre verksamhet. Mässans fem nationella utmärkelser bidrar till att konferensprogrammet erbjuder en uppsjö av goda idéer och framgångsrika exempel på utveckling. Utmärkelserna fungerar som en utvecklingskatalysator för kommuner, landsting, regioner och statliga myndigheter som redan är i framkant och som gärna delar med sig av sina erfarenheter.

Vi ses på Kvalitetsmässan!

Boka gärna ett möte direkt med någon av SIQs medarbetare

Följande seminarier medverkar vi på:

80 förbättringar per person och år!

C2 Management har arbetat i 15 år med ständiga förbätt­ ringar, både hos sina kunder och hos sig själva. Kultur och struktur för ständiga förbättringar är intimt sammankopplade, förbättrings­ arbete ska vara roligt, engagerande, utvecklande och skapa värde för alla involverade. Mottagaren av Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2016, C2 Management, delar med sig av sina erfarenheter för ett lyckat förbättringsarbete.
Lars Nilsson, vd C2 Management AB och Anne-Charlotte Holmgren, SVP Business Excellence vid SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling.
(Tisdag 14 november, klockan 13.20-14.20)

Kurs Förändringsledning. Del 1 – lyft fram kvalitetskulturen!

Organisationskulturen är avgörande för bestående förändringar. Hur kan existerande antaganden, föreställningar och därmed samman­ kopplade hindrande beteenden och arbetsmetodik synliggöras, förstås och förändras, så att kvalitetskulturen blir stödjande? En intensivkurs för alla som vill förstå och tillämpa en kundorienterad kvalitetsdriven verksamhetsutveckling.
Kursledare: Anne-Charlotte Holmgren, SVP Business Excellence vid SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling.
(Tisdag 14 november, klockan 15.00-16.00)

Kurs Förändringsledning. Del 2 – framgång genom uthållig närvaro!

Är förändringsarbetet ett stafettlopp med delegering och steg­för­steg­ tänk? Eller spelar vi en fotbollsmatch, där vi engageras i planering, genomförande, uppföljning och utveckling? En kulturell förändring är inte en schemalagd aktivitet som kan ordineras. Genom att vara uthålligt närvarande påverkas vårt tänkande och kännande, och där­ med också vårt beteende. En intensivkurs för alla som vill förstå och tillämpa en kundorienterad kvalitetsdriven verksamhetsutveckling.
Kursledare: Anne-Charlotte Holmgren, SVP Business Excellence vid SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling.
(Tisdag 14 november, klockan 16.40-17.40)

Kvalitet och kultur i kombination, ett framgångsrecept? Hur gör IKEA?

Två världar möts, den akademiska och den praktiska. Resultatet från detta forskningsprojekt visar vad en kvalitetskultur är och består av. Projektet har genomförts i samproduktion mellan akademi och praktik, bestående av sju stora organisationer i både offentlig och privat sektor. IKEA har byggt en mycket stark företagskultur på värderingar med ursprung från Småland. Dessa värderingar driver medarbetarnas beteende oavsett geografisk placering i världen. Exempel på vilka faktorer som främjar en framgångsrik kvalitetskultur utlovas.
Åsa Rönnbäck, forskningschef SIQ, Peter Cronemyr, universitetslektor Linköpings universitet och Ulf Gustavsson, Learning & Development Manager IKEA Group.
(Onsdag 15 november, klockan 10.40-12.00)

Demokrati – på riktigt!

Ett uthålligt arbete med de gemensamma värderingarna har lagt grunden för en tydlig processkarta, som håller ihop och ger transparens och härledbarhet i det systematiska kvalitetsarbetet. Mottagaren av Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2016, Falu Frigymnasium, berättar om sin gemensamma resa i en skola med stort engagemang, stor trivsel, och med goda resultat. En skola där allas delaktighet utvecklar elever, lärare och hela skolans verksamhet.
Maria Pettersson, rektor Falu Frigymnasium.
Moderator: Maria Viidas, senior projektledare SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling.
(Onsdag 15 november, klockan 11.00–12.20)

Läs mer om Kvalitetsmässan och anmäl dig idag!