Quality Innovation Award 2017

Årets vinnande innovationer kommer från BipOn, Kivra, Trafikkontoret i Göteborg, Eskilstuna Elektronikpartner samt AP&T

Fem innovationer med tydligt fokus på framtidens utmaningar tilldelas Quality Innovation Award 2017

Digitaliserad spårbarhet genom hela värdekedjan, digital brevlåda, smarta och hållbara stadsleveranser, effektiv montering av väggskivor med induktion samt ny produktionsteknik för komplexa former av höghållfast aluminium. Det är de svenska vinnande innovationerna som kommer från BipOn, Kivra, Trafikkontoret i Göteborg, Eskilstuna Elektronikpartner samt AP&T.

Digitaliserad spårbarhet genom hela värdekedjan, digital brevlåda, smarta och hållbara stadsleveranser, effektiv montering av väggskivor med induktion samt ny produktionsteknik för komplexa former av höghållfast aluminium. Det är de svenska vinnande innovationerna som kommer från BipOn, Kivra, Trafikkontoret i Göteborg, Eskilstuna Elektronikpartner samt AP&T.

- Det är imponerande att se hur innovationerna som utgör årets vinnare utnyttjar digital- och annan ny teknik för att utveckla framtida lösningar, säger Mats Deleryd, verkställande direktör SIQ - Institutet för Kvalitetsutveckling. Med denna kvalitetsutmärkelse strävar vi mot att ge olika typer av innovationer i alla branscher uppmärksamhet.

Quality Innovation Award delas ut i ett flertal länder idag. Initiativtagare till priset är det finska kvalitetsinstitutet Laatukeskus och förutom SIQ i Sverige medverkar även kvalitetsfrämjande stiftelser i Estland, Lettland, Litauen, Tjeckien, Ungern, Israel, Baskien, Spanien, Kazachstan, Ryssland och Kina. För varje år ansluter ytterligare länder till Quality Innovation Award.

Med Quality Innovation Award vill de medverkande kvalitetsinstituten ge möjlighet för de deltagande organisationerna att ”mäta temperaturen” på det egna innovationsarbetet, kunna jämföra sig över land- och branschgränser och att visa upp sina innovationer och därmed bidra till att sprida kunskap som goda föredömen.

Sedan 2011 delas Quality Innovation Award ut i Sverige till organisationer som presenterat innovativa lösningar med tydlig koppling till medveten systematik i sitt arbete och med utgångspunkt från ett klart identifierat kundbehov. Bakom Quality Innovation Award står kvalitetsinstituten i ett flertal länder och SIQ - Institutet för Kvalitetsutveckling står för den svenska representationen av priset. Partners till SIQ i Sverige för detta årliga pris är Innovationsmyndigheten Vinnova och Deloitte Sverige.

Den svenska vinnarceremonin av Quality Innovation Award 2017, äger rum den 29 januari 2018 vid Moderna Museet i Stockholm. Den 7-8 februari äger den internationella ceremonin rum i Bilbao i närvaro av vinnarna från respektive deltagande land.

De fem organisationerna som i år tilldelas innovationspriset Quality Innovation Award i Sverige har samtliga tydligt fokus på kundnytta och hållbarhet. Vinnarna 2017 är:

BipOn: ”BIP – Built in progress för full spårbarhet genom hela värdekedjan”
Kivra: ”Den digitala brevlådan”
Trafikkontoret i Göteborgs Stad: ”Smarta leveranser – Stadsleveransen”
Eskilstuna Elektronikpartner: ”Induktionslisten – effektivt montage av väggskivor”
AP&T: ”Produktionslinje för flexibel formning av höghållfast aluminium”

Domarkommittén för Quality Innovation Award 2017 i Sverige består av:

Ann-Mari Fineman – Enhetschef Innovationsledning - Vinnova
Jonas Malmlund – Partner, Strategy & Operations - Deloitte
Karl Schultz – CEO - K2R Ventures AB och Styrelseledamot i SIQs Styrelse
Ida Gremyr – Biträdande Professor, Service Management and Logistics - Chalmers
Staffan Gullander – Professor emeritus - Stockholms Universitet
Domarkommitténs motiveringar till Quality Innovation Award 2017 i Sverige:

Domarkommitténs motiveringar till Quality Innovation Award 2017 i Sverige:

Mottagare: BipOn, Borås

Innovation: BIP – Built In Progress
Kategori: Potentiella innovationer
Kort beskrivning av Innovationen: BIP står för Built in Progress och är en webbaserad systematisk metod som möjliggör automatisk spårbarhet genom hela värdeflödet. Att likna vid ett socialt media för komponenter där varje komponent har en unik profil, ”vänner” som vet var den finns och hur den samverkar med andra komponenter och ”komponentens vänner” har i sin tur ”vänner”. Data om relevanta komponenter och deras omgivande miljö uppdateras kontinuerligt. Genom detta möjliggör BIP t ex minskade kostnader för administration, produktion, drift och underhåll, kortare ledtid för produktutveckling, ökad tillgänglighet och drifttid samt ökad livslängd för komponenter och produkter.

Domarkommitténs Motivering: Innovationen innebär en ny digital plattform och metodik som möjliggör kortare ledtider i hela värdekedjan från idé till utveckling, produktion, service och underhåll genom hela produktseriens livslängd. Innovationen är unik genom att den redan är fungerande i produkter av hög kvalitet och visar tydlig potential att fungera som grund för mycket mer omfattande industrisystem. Den uppfyller en viktig roll i innovationslandskapet inom ”systems of systems”, “cyber physical systems” och “internet of thing”. BIP utgör i sig en konkretisering av vad ”Industri 4.0” kommer att innebära.

Mottagare: Kivra, Stockholm

Innovation: Den digitala brevlådan
Kategori: Innovation inom hållbar utveckling - social, miljö, ekonomisk
Kort beskrivning av Innovationen: Kivra möjliggör en digitaliserad, hållbar posthantering, bättre för både avsändare, mottagare och vår miljö. Mottagaren får viktig post som lönebesked, försäkringsbrev och fakturor i Kivra. Genom att logga in med BankID kan man både läsa posten och hantera den, till exempel betala fakturor med ett klick. Oavsett om du är hemma, på jobbet eller på semester så kan du ta emot och hantera din post i din smartphone eller dator. Fokus ligger på att bygga Sveriges framtida digitala infrastruktur för post med ambitionen att exportera lösningen till många länder och marknader. Idag har Kivra 1,7 miljoner svenska användare med 60.000 nya användare som tillkommer varje månad. Kivra sparar indirekt många träd och eliminerar många transporter.

Domarkommitténs Motivering: Den innovativa digitala brevlådan visar på ett utmärkt sätt hur digitalisering kan användas för att utforma hållbara lösningar med omsorg för miljön och samtidigt ett tydligt ökat kundvärde. Med 1,7 miljoner svenska användare och tusentals månatliga nya användare visar innovationen på betydande genomslagskraft och spridning. Innovationen representerar ett nytt och framtida hållbart sätt att kommunicera mellan avsändare och mottagare.

Mottagare: Trafikkontoret Göteborgs Stad

Innovation: Smarta leveranser - stadsleveransen
Kategori: Innovationer inom offentlig sektor och ideella organisationer
Kort beskrivning av Innovationen: Istället för att stora lastbilar körs på trånga shoppinggator, blockerar vägar och skyltfönster och bidrar till en otrygg gata körs mindre gods till ett konsolideringscenter vid centralstationen. Där lastas godset om till små elfordon och elcyklar och körs därefter ut i centrala Göteborg. Alla företagen har en ”care of adress” dit postens företagspaket skickas för att detta ska fungera. Centrala Göteborg är numera endast öppet för fordon över tio meter mellan klockan 06.00 och 08.00. Enligt beräkningar med nuvarande transportvolym bidrar stadsleveransen till minskade koldioxidutsläpp på 68 ton om året.

Domarkommitténs Motivering: Innovationen visar på möjligheterna att skapa ett samtidigt ökat värde för både kunden och miljön. Den visar vägen till en mer hållbar samhällsutveckling såväl ekologiskt som socialt och ekonomiskt. Behovet av att utgå från kundernas behov och värdet av att tvärfunktionellt involvera alla berörda aktörer är tydligt. Genom ett systematiskt angreppssätt och stegivs implementering har innovationen lett till tydliga mätbara resultat t ex i form av minskade CO2-utsläpp. Givet den urbana utvecklingen i alla delar av världen utgör ”Stadsleveransen” ett gott exempel på hur framtida hållbara transportlösningar kan komma att se ut i stadsmiljön!

Mottagare: Eskilstuna Elektronikpartner

Innovation: Induktionslisten
Kategori: Innovationer inom små och medelstora företag
Kort beskrivning av Innovationen: Sedan 70-talet har metallreglar använts vid montering av innerväggar vilket underlättat montaget jämfört med t ex träreglar, men det krävs fortfarande påfrestande skruvning för att få skivorna på plats. Med induktionslisten kan väggskivor monteras med ett vattenbaserat lim, utan skruv,vilket också minimerar tiden för efterarbete. Induktionslisten är ett batteridrivet handverktyg som dels fixerar väggskivan mot en regel i metall med hjälp av magnetism, dels snabbhärdar limmet genom induktion. Induktionslisten resulterar i bättre ergonomi med färre förslitningsskador och kortare ledtid för arbetsmomentet.

Domarkommitténs Motivering: Induktionslisten utgör en klassisk produktinnovation som möjliggör ett helt nytt sätt att montera väggskivor på metallreglar utan skruv och minimalt med efterarbete. Med mycket kortare ledtid och betydande ergonomiska förbättringar åstadkommer metoden dessutom ett bättre slutresultat. Den ergonomiskt förenklade metoden bidrar också till ökade förutsättningar för mångfald. Induktionslisten är ett lysande exempel på hur det medelstora företaget genom samverkan med externa partners kan föra en bra idé till en framgångsrik innovation.

Mottagare: AP&T, Ulricehamn

Innovation: Produktionslinje för flexibel formning av höghållfast aluminium
Kategori: Innovationer inom stora företag
Kort beskrivning av Innovationen: AP&T presenterar en ny produktionsteknik som möjiggör formning av höghållfast aluminium till komplexa komponenter med integrerade funktioner. Produktionen blir mer rationell med färre delar. Materialets tjocklek och vikt minskar med 30- 50%, med bibehållen eller förbättrad krocksäkerhet och funktionalitet. Innovationen skapar nya möjligheter för bilindustrin och andra industrier att producera lättare, säkrare och mer energieffektiva produkter med mindre klimat- och miljöpåverkan.

Domarkommitténs Motivering: Genom ett holistiskt och systematiskt tillvägagångssätt, som kombinerat många olika kompetenser, har ny rationell teknik för komplex formning av höghållfast aluminium utvecklats. Med den nya tekniken kan materialets tjocklek och vikt minska radikalt, vilket leder till lägre bränsleförbrukning och mindre miljöpåverkan samtidigt som krocksäkerheten ökar. Tillsammans gör det här innovationen till ett viktigt genombrott i aluminiumproduktionstekniken.