Om oss

SIQ driver en rad nationella kvalitetsutmärkelser, samordnar forsknings- och utvecklingsprojekt inom kvalitetsutveckling samt utbildar i Business Excellence modeller som lägger grunden för ett långsiktigt och hållbart förbättringsarbete.

Vårt uppdrag

SIQ - Institutet för Kvalitetsutveckling, instiftat av regeringen, har till uppgift att vara det samlande, pådrivande och resursskapande organet för den nationella utvecklingen inom kvalitetsområdet och därmed även stödja internationellt samarbete. SIQ stimulerar och bidrar till en positiv kvalitetsutveckling i alla delar av det svenska samhället genom att skapa, samla och sprida kunskap för ett långsiktigt och hållbart utvecklingsarbete. Bakom SIQ står Tillväxtverket samt våra medlemsorganisationer från både privat näringsliv och offentlig sektor.

Vår bakgrund

SIQ är en stiftelse och ett industriforskningsinstitut utan vinstintresse som grundades 1990. Våra huvudmän är svenska staten via Tillväxtverket och medlemsorganisationerna i Intressentföreningen Kvalitetsutveckling. Intressentföreningen består av medlemmar från både det privata näringslivet och den offentliga sektorn.

Som oberoende part agerar vi utan särintressen och kan därför vara en neutral och opartisk brygga mellan akademi och näringsliv. I denna roll kan vi medverka till att företag och organisationer förstår – och framför allt får praktisk nytta av – nationell och internationell forskning och vetenskap inom strategisk kvalitetsutveckling.

Vår vision

Ett samhälle där alla organisationer utvecklar ett kundfokuserat, hållbart agerande och som tar tillvara människors och verksamheters fulla potential.

Syftet med vår verksamhet

SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling, bidrar till framgångsrika verksamheter genom att i samverkan skapa, samla och sprida kunskap om att leda för hållbar och kundfokuserad utveckling.

Svenskt Kvalitetsindex och EPSI Rating Group

SIQ äger också EPSI Rating Group som mäter, analyserar och ger råd kring kundupplevelser inom privat och offentlig sektor i Europa. Verksamheten har sitt ursprung i ett forskningsprojekt på Handelshögskolan i Stockholm och har mätt kundupplevd kvalitet inom ett flertal branscher sedan 1989. Idag finns EPSI-gruppen förutom i Sverige även i Finland, Danmark, Norge, Baltikum och Storbritannien. På årsbasis genomför EPSI och SKI närmare 500 000 intressentintervjuer inom ett 20-tal branscher.

Läs mer om Svenskt Kvalitetsindex och EPSI Rating Group

SIQs ledning och styrelse

Verkställande direktör: Mats Deleryd
Ordförande: Jan Sundling

Ledamöter utsedda av Intressentföreningen:
- Åke Ljungdahl, (v. Ordf), Sr Director, Operational Development and Quality, Volvo Car Corporation
- Göran Henriks, Utvecklingsdirektör, Qulturum
- Anna Nergårdh, Regeringens särskilda utredare i Utredningen Sammanhållen utveckling för god och nära vård
- Helena Thunander Holmstedt, Ekonomidirektör, Försvarsmakten

Ledamöter utsedda av Staten/Tillväxtverket:
- Johan Carlsten, Docent och fd Vicerektor, Chalmers
- Susanne Ås Sivborg, Ämnessakkunnig Regeringskansliet, Näringsdepartementet

Vårt nätverk

SIQ finns representerad i alla delar av samhället tack vare vårt unika nätverk av forskare, företagare, lärare, kvalitetschefer, examinatorer, studenter, börsbolag, myndigheter och alla andra organisationer som i sitt dagliga arbete utvecklar sina verksamheter med hjälp av systematiskt kvalitetsarbete och ett kundfokuserat förhållningssätt. Bland våra samarbetspartners finns bland andra:
- ASQ - American Society for Quality Management - www.asq.org. SIQ är World Partner® till ASQ. Med 76 000 medlemmar över hela världen. Bengt Norström, Norström Quality AB, är Country Counselor Sweden, d v s ASQ’s ambassadör i Sverige. Kontakta Bengt för information om medlemskap, certifieringar, mm. Kontakt till Bengt Norström: Mob 070-547 48 03 eller bengt@norstromquality.se
- EFQM - European Foundation for Quality Management - www.efqm.org
SIQ är nationell partner och representant för EFQM i Sverige samt licensierade att utbilda i EFQM modellen i Sverige.
- Kvalitetsmässan i Göteborg & Götapriset - www.kvalitetsmassan.se
SIQ är partner till Kvalitetsmässan som arrangeras vartannat år. Nästa upplaga av mässan är 2019.
- SFK - Svenska Förbundet för Kvalitet - www.sfk.se
- SKL - Sveriges Kommuner och Landsting - www.skl.se
- Svenskt Näringsliv - www.svensktnaringsliv.se
- Tillväxtverket - www.tillvaxtverket.se

Våra stadgar

Verksamhetsberättelse 2018

SIQs policy och riktlinjer för behandling av personuppgifter (GDPR)

SIQs policy och riktlinjer för internet och sociala medier

Vi på SIQ