Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2018

Tilldelas Internetstiftelsen och MTR Tunnelbanan

Utmärkelsen Svensk Kvalitet är Sveriges mest prestigefyllda kvalitetsutmärkelse och tilldelas organisationer som påvisat synliga resultat av sitt framgångsrika kvalitetsarbete. 2018 tilldelas Utmärkelsen Svensk Kvalitet Internetstiftelsen och MTR Tunnelbanan i Stockholm. Bostads AB Mimer i Västerås får samtidigt ett Erkännande för Framgångsrik Verksamhetsutveckling.

Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2018

Sedan 1992 delar SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling ut Utmärkelsen Svensk Kvalitet till organisationer som långsiktigt och systematiskt utvecklar sitt kvalitets- och förbättringsarbete.

– Årets mottagare präglas av stor utvecklingsförmåga, med lyhördhet för kundernas nuvarande och framtida behov, menar Mats Deleryd, vd för SIQ. Under 2018 har SIQ gjort en omfattande uppdatering av SIQ Managementmodell och vi ser nu att den tydligt bidrar till framgångsrika verksamheter med stort fokus även på hållbarhet och innovationskraft.

Utmärkelsen Svensk Kvalitet

Utmärkelsen tilldelas organisationer som påvisat betydande resultat av sitt framgångsrika kvalitetsarbete. Utmärkelsen baseras på en gedigen utvärdering av de organisationer som deltar. Verksamheterna blir belysta ur ett helhetsperspektiv där styrkor och förbättringsmöjligheter identifieras i detalj utifrån SIQ Managementmodell vilken utgör en grund för hur organisationer når framgång med sin verksamhet.

Utmärkelsen Svensk Kvalitet har till syfte att stödja utvecklingen av det systematiska förbättringsarbetet på organisationsnivå och lyfta fram goda förebilder till inspiration för andra, både inom privat och offentlig sektor.

Domarkommitté 2018:
- Ordförande Agneta Jansmyr, Regiondirektör, Region Jönköpings län
- Anders Mellberg, Senior Advisor, Svedea
- Dag Kroslid, vd, NorDan
- Håkan Wiklund, Professor Mittuniversitetet

Läs mer om Utmärkelsen Svensk Kvalitet

Domarkommitténs motiveringar

Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2018 till Internetstiftelsen (IIS)

Internetstiftelsen är en oberoende allmännyttig organisation som verkar för en positiv utveckling av internet. Internetstiftelsen driver användningen av internet framåt, samtidigt erbjuds digital folkbildning och kunskap.

Internetstiftelsen uppvisar en tydlig förståelse för vilka resultat som krävs för att förverkliga mål, visioner och för att möta kundernas behov.

Ledare och medarbetare i hela organisationen har ett starkt kundfokus och arbetar aktivt för att skapa värde i samverkan med kunder och intressenter. Företaget ligger i framkant även i internationella jämförelser. Medarbetarnas delaktighet och engagemang genomsyrar hela organisationen, likaså deras stolthet för Internetstiftelsen och sitt arbete. Ett systematiskt och integrerat arbetssätt finns för att utifrån strategisk plan och övergripande mål ta till vara och utveckla medarbetarnas kompetens.

Tjänsteleveransen kan stärkas genom att kopplas samman med ett processledningsperspektiv. Organisationen har en kultur som stimulerar och uppmuntrar kreativitet och innovation i det dagliga arbetet. Medarbetare i hela organisationen lever organisationens värderingar.

Öppenhet och transparens är tydliga ledord för Internetstiftelsen som därmed är väl förtjänt av Utmärkelsen Svensk Kvalitet.

– Genom ett öppet och transparent arbetssätt med fokus på att ständigt utvecklas kan vi verka för en stark och säker infrastruktur för internet i Sverige. Med stor lyhördhet utvecklas vi utifrån våra användares behov. Våra satsningar inom forskning och utbildning bidrar till att internetanvändare har kunskap, förstår internets möjligheter och kan vidareutveckla sin användning på ett medvetet sätt. Det är otroligt hedrande att vi får denna utmärkelse och vi stolta över att vårt arbetssätt kan inspirera andra verksamheter i Sverige att fortsätta utvecklas kommenterar Danny Aerts, vd för Internetstiftelsen (IIS).

Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2018 till MTR Tunnelbanan

MTR Tunnelbanan arbetar för att göra människors vardag enklare med smidiga resor, attraktiva och funktionella stationsområden och omtänksamt bemötande. Genom konceptet Kundresan visualiseras resenärens behov som grund för kundförståelse och förbättringsarbete.

MTR Tunnelbanan har en mycket kunddriven, välplanerad verksamhet med god samverkan och integration. Strategier, processer, styrkedjor och förbättringsarbete är av mycket hög klass och visar goda resultat avseende såväl kunder och medarbetare som social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Det finns en påtaglig kvalitetskultur där arbetssätten i huvudsak är förebyggande och resultaten har tydliga samband med arbetssätt.

Ett tydligt närvarande chefskap gör att medarbetande känner sig sedda, bekräftade och vägledda och uttrycker stolthet över sitt arbete, organisation och verksamhetens betydelse för samhället. Jämförelser med andra ledande organisationer kan inspirera i det fortsatta utvecklingsarbetet.

MTR Tunnelbanan är en mycket god förebild i systematisk, kundorienterad verksamhetsutveckling och har gjort sig väl förtjänt av Utmärkelsen Svensk Kvalitet.

– Vi är fantastiskt glada att erhålla utmärkelsen, säger Johan Oscarsson, vd för MTR Tunnelbanan. Att uppmärksammas på detta fina sätt bekräftar att våra arbetssätt håller! Vår uppgift är att ständigt utveckla tunnelbanan och bidra till Stockholm genom att leverera en effektiv, säker och modern kollektivtrafik som stockholmarna kan lita på. Utmärkelsen känns som ett kvitto på att vi är på rätt spår, även när det gäller hållbarhet och nya lösningar för en region i stark tillväxt.

MTR Tunnelbanan

Erkännande för Framgångsrik Verksamhetsutveckling 2018 till Bostads AB Mimer

Erkännande för Framgångsrik Verksamhetsutveckling delas ut för att belöna organisationer som är på god väg i sitt kvalitetsarbete. I år delas detta erkännande ut till Bostads AB Mimer i Västerås.

Bostads AB Mimer bedriver ett systematiskt och väl förankrat kvalitetsarbete som omfattar alla delar av organisationen. Företaget har tydliga mål och planer för att bli en ledande verksamhet. I den värderingsstyrda verksamhetsledningen läggs stor vikt på kontinuerlig utveckling av personalens kompetens och på att driva ett offensivt arbetsmiljöarbete som följs upp i återkommande mätningar. Mimer visar flera goda exempel på satsningar för social och ekologisk hållbarhet.

Bostads AB Mimer har utvecklade och integrerade arbetssätt för att involvera sina kunder och intressenter i kvalitetsarbetet, såväl i det dagliga förbättringsarbetet som i den långsiktiga verksamhetsplaneringen. Arbetssätt för att ta tillvara på leverantörernas idéer och önskemål kan utvecklas i det fortsatta utvecklingsarbetet, där även samverkan med kunder kan fördjupas. Det finns en god grundstruktur för verksamhetens processer där den långsiktiga effekten är
lovande. Resultatredovisningen kan utvecklas när det gäller koppling till verksamhetens mål, jämförbart höga nivåer samt positiva trender.

Bostads AB Mimer visar hur kundorienterad verksamhetsutveckling kan skapa engagemang och systematik med goda resultat som följd och gör sig väl förtjänta av ett Erkännande för Framgångsrik Verksamhetsutveckling.

– Mimer ska bli Sveriges bästa bostadsföretag. För att nå dit behöver vi ha nöjda kunder och medarbetare, bra lönsamhet, och ett framgångsrikt hållbarhetsarbete och dessutom ligga i framkant när det gäller utveckling och kvalitet. Våra medarbetare har jobbat ihärdigt med vår kvalitetsresa enligt vår värdegrund, ONE omtanke, nytänkande och engagemang. Detta erkännande sporrar oss till att vässa oss ytterligare, menar Mikael Källqvist, vd på Bostads AB Mimer.

Mer information om utmärkelsemottagarna

Internetstiftelsen

Internetstiftelsen är en oberoende, affärsdriven och allmännyttig organisation. Internetstiftelsen verkar för ett internet som bidrar positivt till människan och samhället.

Internetstiftelsen ansvarar för den svenska toppdomänen .se och för driften av toppdomänen .nu. Intäkterna från affärsverksamheten finansierar en rad satsningar i syfte att bidra till att internetanvändare i Sverige har kunskap, förstår internets möjligheter och kan vidareutveckla sin användning på ett medvetet sätt. Till exempel start- och mötesplatsen Goto 10, rapporten Svenskarna och Internet, Digitala lektioner, konferensen Internetdagarna och mätverktyget Bredbandskollen.

Internetstiftelsens vision är att alla i Sverige vill, vågar och kan använda internet.

Läs mer på iis.se

MTR Tunnelbanan

- Tre linjer: Gröna, Röda och Blå linjen
- 100 stationer
- Spårlängd 108 km
- 1,3 miljoner påstigande varje vardag
- Kontraktstid 6 + 6 år med start i november 2009
- Cirka 2 800 medarbetare

Läs mer om MTR Tunnelbanan

Bostads AB Mimer är Västerås största hyresvärd med ett brett utbud av hyreslägenheter i många av stadens bostadsområden. Med snart hundra år på nacken har många Västeråsare en relation till företaget och i Mimers 11 500 lägenheter bor nästan 22 000 av stadens invånare.

Mimer är ett allmännyttigt bostadsföretag och ägs av Västerås stad.

Läs mer på mimer.nu