Träffa oss på Kvalitetsmässan!

Den 12-14 november finns vi i monter B06:06 intill TV-studion på Kvalitetsmässan i samarbete med Svenskt Kvalitetsindex. Kom och delta i vår mässgallup och prata kvalitet med oss! Vi arrangerar också fem seminarier som ni är varmt välkomna till.

Systematiskt kvalitetsarbete leder till framgång!

12 november 2019, 13:40 - 14:40 med Anne-Charlotte Holmgren, Maija Möller Grimakova och Maria Pettersson

Flera skolor visar att systematiskt kvalitetsarbete verkligen leder till bättre resultat, både för eleverna, skolans personal och samhället i stort. SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling driver på uppdrag av Skolverket forskningsbaserad rådgivning kring framgångsfaktorer som leder till skolor i världsklass och genomför utvärderingar av de skolor som vill få en genomarbetad återkoppling. Lär dig mer om dessa fem framgångsfaktorer, och lyssna på konkreta exempel på framgångsrika skolor som deltagit i Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola.

Anne-Charlotte Holmgren, SIQ, Maija Möller, rektor Fredrikshov Slotts Skola, mottagare av Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2018 och Maria Pettersson, rektor Falu Frigymnasium, mottagare av Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2016.

Hur arbetar vi för ökad integration, bättre måluppfyllelse och ökat engagemang i våra skolor?

12 november 2019, 15:20 - 16:20 med Sonja Sävås, Hannu Husa och Anne-Charlotte Holmgren

Gislaveds kommun har en ny skolorganisation för det framtida samhället med nya upptagningsområden där elever från olika bostadsområden möts redan från förskoleklass. Vilka är erfarenheterna och hur har det bidragit till att öka integrationen och förbättra resultaten? Nyköping Strand Utbildningscentrum prioriterar värdegrundsarbete samt mentorskap och kursutvärderingar med GAP-analyser. Allt för att få eleverna att lyckas.
Sonja Sävås, projektledare Gislaved och Hannu Husa, rektor Nyköping Strand, mottagare av Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2018.
Moderator: Anne-Charlotte Holmgren, SIQ.

Vägen framför oss - vårdens förändringsresa

13 november 2019, 08:50 - 10:10 med Sara Lewerentz och Jacob Hallencreutz

Digitaliseringen ställer nya krav. Vilka förändringsbehov står vården inför och hur ska vi lyckas? Digitala lösningar och innovationer är en viktig del för att klara morgondagens utmaningar, i det arbetet ligger Region Västerbotten i framkant. När landsting blir till regioner ökar uppdragen, ansvarsområden vidgas och arbetsuppgifterna i verksamheten förändras. Vilka är framgångsfaktorerna för att driva förändring och hur får man förändringen att hålla över tid?

Sara Lewerentz, digitaliserings- och teknikdirektör Region Västerbotten och Jacob Hallencreutz, koncernchef EPSI Rating Group.

Quality 5.0 - att leda och styra för framgång i en turbulent värld

14 november 2019, 08:30 - 09:50 med Mats Deleryd

En snabbrörlig omvärld ställer nya krav på innovation och förändring, men vi är inte där! Chefer och medarbetare mår allt sämre på jobbet, fångade i gamla strukturer och synsätt. Engagemanget kvävs och gör organisationer ineffektiva. Denna oroande samhällsutveckling tonar fram som vår tids stora ledningsutmaning. En vikande jobbhälsa kan få en betydande negativ påverkan på konkurrenskraft och verksamhetsresultat. Vad behöver göras för att släppa loss kraften som faktiskt finns och utveckla ett ledarskap för hållbar framgång?

Mats Deleryd, vd för SIQ med mångårig erfarenhet av ledarskap på internationell nivå.

Ökad processmognad och större kundvärde

14 november 2019, 10:10 - 11:30 med Maria Viidas

Ett av SIQs kommunnätverk har under året fokuserat på processbegreppet och hur vi säkerställer att processerna skapar det värde som det var tänkt. Processmognadsanalyser har genomförts för att styra inriktningen på, och följa upp genomslagskraften av, det förbättringsarbete som gjorts under året. Under seminariet kommer vi att få veta om processmognaden har ökat, vilka effekterna blivit och vilka lärdomar och insikter deltagarna fått med sig i arbetet.

Maria Viidas, senior projektledare SIQ samt representanter från de kommuner som ingått i nätverkets arbete under året; Botkyrka, Hammarö, Skövde, Säffle, Tyresö och Vaxholm.