Hur vet ni om era kunder är nöjda?

Specialerbjudande för medlemmar –
kundundersökning med Svenskt Kvalitetsindex

Hur vet ni om era kunder är nöjda?

Vi erbjuder våra medlemmar att göra en kundundersökning till ett förmånligt pris med SIQs dotterbolag Svenskt Kvalitetsindex.

Genom Svenskt Kvalitetsindex kundundersökningar synliggörs vad som gör era kunder nöjda och lojala. Varje verksamhet bör dra nytta av kundens erfarenheter och få förståelse för hur sina kunder agerar som konsumenter. För det som gör kunderna nöjda, eller möjligtvis mindre nöjda, är en bra utgångspunkt i ett affärsstrategiskt arbete framåt.

Läs mer i produktbladet och kontakta gärna Elina Jacobsson på Svenskt Kvalitetsindex för mer information!

Produktblad om SKI:s kundundersökningar

Medlemspris

Som medlem får ni genomföra en kundundersökning till det förmånliga priset 60 tkr. Ni kan komplettera med en workshop med Svenskt Kvalitetsindex/SIQ för 20 tkr. Givetvis har ni alla möjligheter att specialanpassa er undersökning och komma överens om ett pris för det.

Kontakta gärna Svenskt Kvalitetsindex för mer information

Om ni har frågor eller vill genomföra en kundundersökning, kontakta gärna Elina Jacobsson på Svenskt Kvalitetsindex.

E-post till Elina Jacobsson

Läs mer om Svenskt Kvalitetsindex och deras tjänster