EFQM Model

SIQ är Nationell Partner till EFQM.

EFQM i Bryssel är utgivare av EFQM Model. EFQM är en icke-vinstdrivande innovativ organisation med målsättningen att integrera datadrivna insikter, lärande och utveckling samt nätverksmöjligheter till förmån för organisationer världen över.

EFQM Model

The EFQM Model is a globally-recognised management framework which allows organisations to achieve success by measuring where they are on the path towards transformation, helping them understand the gaps and possible solutions available, and empowering them to progress and significantly improve their organisation’s performance.

Varför EFQM?

För dig som är verksam i ett internationellt sammanhang, kan EFQM Model vara intressant. Fokus i EFQMmodellen är att verksamheten definierar ett starkt syfte, inspirerar ledare på alla nivåer och skapar en kultur som är engagerad i att driva prestanda, medan verksamheten förblir smidig, anpassningsbar och kan utvecklas för framtiden.

Om du vill veta mer om EFQM och EFQM Model, är du varmt välkommen att kontakta Anne-Charlotte Holmgren på ach@siq.se.

Aktuella EFQM-utbildningar i Sverige

- Grundutbildning EFQM Model: EFQM Foundation, 7 april i Stockholm

- ECAT: SIQ ger en tvådagarskurs för assessorer för uppgradering till den senaste EFQM Model. Målgrupp: du som redan är utbildad Assessor enligt EFQM Excellence Model 2013.

Läs mer om EFQM-utbildningar i Sverige

SIQ är nationell partner till EFQM - länk till EFQM