SIQ Managementmodell

En ledningsmodell för att leda i en snabbt föränderlig värld

Osäkerhet, instabilitet och krav på förändring präglar dagordningen inom alla samhällssektorer och såväl praktiker som akademiker torde skriva under på att vi lever i en oviss värld där hjulen snurrar allt snabbare. Eller som en del brukar uttrycka det; ”så långsamt som det går idag, kommer det aldrig att gå framöver”.

SIQ Managementmodell är en så kallad ”excellencemodell”. Mycket förenklat syftar excellencemodeller till att stödja en organisation att göra ”rätt saker” på ”rätt sätt” och nå framgång. Ladda gärna ner modellen och modellens handbok utan kostnad.

Med ”rätt saker” avses produkter; varor och tjänster som organisationens intressenter, kunder och brukare efterfrågar och värdesätter. Med ”rätt sätt” avses att organisationen har och hela tiden utvecklar ändamålsenliga arbetssätt och processer för att leverera ”rätt saker”.

Ladda ner och läs mer om SIQ Managementmodell