Innovation – vägen till framgång

Jonas Björkholtz om utmärkelsen Quality Innovation Award

Innovation – vägen till framgång

Förra året var Volvo Cars en av tre verksamheter som fick utmärkelsen Quality Innovation Award för PowerPulse, ett nytt unikt turbosystem som är implementerad på modellerna XC90, S90, V90 samt V90 Cross Country.

- Quality Innovation Award är ett bra sätt att synas och få innovationen uppmärksammad. Det var dessutom en rolig och spännande tillställning med stor bredd på deltagarna på Moderna museet i vintras, berättar Jonas Björkholtz, en av medarbetarna bakom innovationen.

När Jonas Björkholtz och hans kollegor på Volvo Cars skrev sin ansökan till Quality Innovation Award var de väl medvetna om att deras innovation var en framgång. Då hade de utvecklat innovationen i flera år och den var redan introducerad på marknaden.

- Vi var dessutom redan nominerade Volvo Cars Technology Award för PowerPulse innan vi ansökte till Quality Innovation Award, och vann även det, berättar Jonas Björkholtz.

- Från idé till produktionsstart tog det cirka fyra år för Volvo Cars att ta fram innovationen.

2012 - Forskning simulering och provning av PowerPulse, resultaten överträffade all förväntan.
2013 - FU-projekt för att utveckla bästa lösning för ett effektivt koncept, under hösten
2014 - Industrialiseringsprojekt startade och ungefär 1,5 år senare under våren
2016 - Produktionsstart och marknadsintroduktion av PowerPulse.

Jonas Björkholtz anser att följande förutsättningar måste finnas för att ta fram bra innovationer:
• Kunskap, ha naturvetenskaplig utbildning på universitet eller forskarnivå, ha kunskap inom närliggande teknologier, ekonomi och lagstiftning, ha fördjupade kunskaper i företagets produkter.
• Erfarenhet, av organisationens möjligheter och resurser, industrialiseringskrav och marknadsförväntningar.
• Timing, innovationen skall vara i takt med organisationens resurser och marknadens behov och krav.
• Flexibel, FU-team med kompetens att utföra analyser, prototypframtagning och tester. Befogenhet att ta snabba beslut inom projektet och att stoppa projektet i tid om förväntningarna ej uppnås.
• Tillit, att resurser används på ett sätt som skapar önskat mervärde för företaget. Transparens i utvecklingsarbetet inspirerar andra i organisationen.

- Forskningsteamet bestod initialt av 2-3 personer, berättar Jonas Björkholtz, men efter lyckade inledande resultat bildades ett team på cirka 5 personer. Senare har industraliseringsfasen involverat hundratals personer. Jag vill påpeka att industrialiseringen i detta sammanhang var extremt snabb och smidig.

Läs mer om Quality Innovation Award

Vill du läsa mer om Power Pulse? Läs Auto Motors Sports artikel om innovationen!