Excellence Center

Excellence Center

Excellence Center syftar till att bistå SIQs medlemsverksamheter med höga ambitioner kring kvalitets- och verksamhetsutveckling och som har kommit en bit på väg. Excellence Center samlar idag SIQs medlemmar; AB Volvo, Astra Zeneca, Försäkringskassan, Jönköping Energi, Landstinget Jönköpings Län, Stora Enso, Systembolaget, TeliaSonera samt Volvo Cars.

Förutom en fördjupad samverkan med SIQ, och med övriga organisationer inom grupperingen, innebär det också ett strategiskt partnerskap med Swedish Quality Management Academy (SQMA), den samlade spetskompetensen inom kvalitetsforskningsområdet i Sverige.

Partnerskapet innebär en möjlighet att medverka i forskningsprojekt för att möta aktuella utvecklingsbehov inom verksamheten.

Pågående projekt inom ramen för Excellence Center är:
- "Att mäta och utveckla kvalitetskulturen"
- "Att organisera för kvalitetsutveckling"

Utformningen av Excellence Center sker i samverkan med aktuella medlemmar och kommer att situationsanpassas för att möta specifika behov. I grunden handlar det om att ge en närmare forskningskoppling via SQMA, men också möjlighet till ett fördjupat utbyte och lärande kring specifika projekt mellan medlemmar i Excellence Center och med SIQ.

För närmare information kontakta Michael Westher på
michael.westher@siq.se eller via Tel 031-723 17 21.