Excellence Center

Excellence Center

Excellence Center är ett forskningsnätverk utformat som ett fördjupat SIQ medlemskap. De företag och organisationer som ingår medverkar i - eller har tidigare medverkat i- specifika forskningsprojekt. Syftet är även att få insikter och erfarenheter från genomförda forskningsprojekt som andra har drivit.
Förutom en fördjupad samverkan med SIQ, och med övriga organisationer inom grupperingen, innebär det ett strategiskt partnerskap med Swedish Quality Management Academy (SQMA), den samlade spetskompetensen inom kvalitetsforskningsområdet i Sverige. Årligen samlas Excellence Center medlemmarna med SIQ och forskarna från SQMA för att planera och prioritera bland kommande forskningsinitiativ.

Pågående projekt inom ramen för Excellence Center är just nu:
- "Att utveckla kvalitetskulturen"

Inom kort planerar vi för uppstart av ett projekt på temat "verksamhetsstyrd processledning. Det syftar till att ta fram kunskap och beslutsstöd som hjälper organisationer att behovsanpassa sin processledning, dvs utifrån krav och behov avgöra t ex hur stabil/flexibel, central/decentral, detaljstyrd/principstyrd, dokumenterad/odokumenterad etc en given process bör vara.

De senaste genomförda projekten med Excellence Center:

- "Att organisera för kvalitetsutveckling"
- " Management Index"
- "Upphandling i äldreomsorg"
- "Målstyrning"
- " Hållbar verksamhetsutveckling"​


För närmare information kontakta Michael Westher på
michael.westher@siq.se eller via Tel 031-723 17 21.