Läs mer om Internetstiftelsen

Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2018

Internetstiftelsen verkar för en positiv utveckling av internet och arbetar även med att erbjuda digital folkbildning och kunskap. Missa inte tillfället att möta ledare och medarbetare för en verksamhet som inte minst karakteriseras av sitt starka kundfokus och där medarbetarnas delaktighet och engagemang genomsyrar hela organisationen.

Internetstiftelsen driver användningen av internet framåt, samtidigt erbjuds digital folkbildning och kunskap. Ledare och medarbetare i hela organisationen har ett starkt kundfokus och arbetar aktivt för att skapa värde i samverkan med kunder och intressenter.

Ett systematiskt och integrerat arbetssätt finns för att utifrån strategisk plan och övergripande mål ta till vara och utveckla medarbetarnas kompetens. Genom ett öppet och transparent arbetssätt med fokus på att ständigt utvecklas verkas för en stark och säker infrastruktur för internet i Sverige.

Satsningar inom forskning och utbildning bidrar till att internetanvändare har kunskap, förstår internets möjligheter och kan vidareutveckla sin användning på ett medvetet sätt.

Här kan du läsa om Internetstiftelsen kvalitetsarbete - och ladda hem Verksamhetsbeskrivningen för 2018! (extern länk)

Här kan du läsa ännu mer om Internetstiftelsens kvalitetsarbete (extern länk)

Internetstiftelsen

Bildtext: Diplom överräcks av Gunilla Nordlöf, Generaldirektör vid Tillväxtverket, till Danny Aerts, VD vid Internetstiftelsen, samt Ylva Hambraeus Björling, ordförande vid Internetstiftelsen.