Läs mer om Fredrikshovs slotts skola

Mottagare av Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2018

Fredrikshovs slotts skola är en grundskola med undervisning från förskoleklass till årskurs 9. Skolan har de senaste åren kontinuerligt placerat sig bland de fem bästa grundskolorna i Sverige.

Fredrikshovs slotts skola har en hållbarhetsinriktad, kunddriven verksamhetsutveckling och uppvisar en avsevärd integration och samverkan inom olika processer. Det finns en påtaglig kvalitetskultur inom nästan alla delar av organisationen, där förbättringar genomförs löpande. Skolan har ett medvetet, strukturerat kvalitetsarbete som är starkt värderings- och resultatstyrt. Skolan visar utmärkta beständiga resultat som är relaterade till arbetssätten.

Fredrikshovs slotts skola är med sin tydliga ledning, sina kompetenta medarbetare och sitt systematiska kvalitetsarbete ett lysande föredöme och en värdig mottagare av Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2018.

Läs mer om Fredrikshov Slotts Skola i pdf:en nedan.

Läs mer om Fredrikshov Slotts Skola här

Utmärkelsemottagare 2018

Bildtext: Hannu Huusa, rektor vid Nyköping Strand Utbildningscentrum samt Maija Möller Grimakova, Rektor vid Fredrikshovs Slott skola, vid ceremonin på Rikskonferensen Bättre Skola.