Läs mer om Nyköping Strand Utbildningscentrum

Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2018

Nyköping Strand Utbildningscentrum är ett yrkesgymnasium med stort fokus på utveckling av sina elevers kompetens och kreativitet. Skolan uppvisar arbetssätt som främjar en kultur präglad av engagemang, nytänkande och förbättringar.

Skolan har engagerade ledare och medarbetare som genom uthålligt arbete utvecklar verksamheten med utgångspunkt i ett omvärldsorienterat kundperspektiv. Ledarskapet visar en medveten öppenhet, med stark tilltro till elever och medarbetare.

Skolan har under flera år arbetat systematiskt med att definiera och utveckla sina processer och arbetssätt utifrån elevernas väg genom utbildningssystemet. Att få elever att lyckas är skolans mål, drivkraft och kritiska framgångsfaktor. Ett viktigt resultat är elevernas höga anställningsgrad efter avslutad utbildning.

Sammantaget gör detta att Nyköping Strands Utbildningscentrum är en värdig mottagare av Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2018.

Här kan ni ta del av bildspel och ett dokument om skolans kvalitetsarbete.

Presentation 9 april 2019 på Öppet hus om kvalitetsarbetet på skolan (pdf)

Broschyr om skolan och kvalitetsarbetet (pdf)

Utmärkelsemottagare 2018

Bildtext: Hannu Huusa, rektor vid Nyköping Strand Utbildningscentrum samt Maija Möller Grimakova, Rektor vid Fredrikshovs Slott skola, vid ceremonin på Rikskonferensen Bättre Skola.