Ta del av kvalitetsarbetet på Framtidskompassen

Framtidskompassens grundskolor fick Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2015 och förra årets tilldelades även verksamhetens förskolor utmärkelsen.

- I våra verksamheter växer och lär vi med våra drömmar som drivkraft. Vår framgångsfaktor är att arbeta systematiskt utifrån vår gemensamma kultur med de tydliga värden som vi alla inom Framtidskompassen representerar. Det är i förskolan som grunden till det livslånga lärandet läggs och vi är glada över att vårt goda arbete uppmärksammas. Personalen är vår viktigaste resurs och det är deras engagemang, kunnande och vilja till ständiga förbättringar som gjort detta möjligt! säger Lena Stjärna, förskolechef på Framtidskompassen.

Oavsett vilken bransch du arbetar i, passa på att ta del av skolans lärdomar, erfarenheter och unika kvalitetsnivå!

Inspireras av Framtidskompassens presentation om sitt kvalitetsarbete!

Här finns presentationen

Domarkommitténs motiveringar till Framtidskompassens förskolor

Framtidskompassens förskolor i Vellinge kännetecknas av ett starkt fokus på långsiktig verksamhetsutveckling för dem de finns till för, vad gäller såväl social, ekologisk som ekonomisk hållbarhet. Verksamheten präglas av utmärkt samverkan inom och utanför verksamheten, med tydliga rutiner och engagerat ledarskap.

Förskolorna har en tydligt förankrad vision och värdegrund och ett starkt medarbetarperspektiv som ger alla möjlighet att utifrån intresse och kompetens bidra till den gemensamma utvecklingen av förskolans arbetsprocesser. Utifrån en tydlig förståelse för den egna verksamhetens förutsättningar och sin relation till andra verksamheter har de byggt upp en kultur där ständiga förbättringar är en självklar del av vardagen.

Framtidskompassens förskolor är förebilder inom hållbar verksamhetsutveckling och en mycket värdig mottagare av Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2019.

Framtidskompassens förskolors rektor Lena Stjärna

Framtidskompassens förskolors rektor Lena Stjärna höll ett gripande tacktal vid ceremonin tidigare i år.