Kunskapens kärna är att äga den och använda den (Konfucius, filosof 551-479 f Kr)

Internetstiftelsen

Den 24 april och 4 september ges tillfälle att möta ledare och medarbetare för en verksamhet som karakteriseras av sitt starka kundfokus och där medarbetarnas delaktighet och engagemang genomsyrar hela organisationen.

Nyköping Strand Utbildningscentrum

Nyköping Strand Utbildningscentrum är ett yrkesgymnasium med stort fokus på utveckling av sina elevers kompetens och kreativitet. Den 28 mars och 9 april visar skolan sitt kvalitetsarbete på ett Öppet hus för oss!

MTR Tunnelbanan Norsborg

Den 4 april ges två tillfällen att besöka Norsborgsdepån och få inblick i MTRs kvalitetsarbete med resenärens behov som grund inklusive en förhandstitt på höstens nya tunnelbanetåg!

Fredrikshovs slotts skola

Den 26 mars och 10 april välkomnar Fredrikshovs slotts skola oss! Skolan har de senaste åren kontinuerligt placerat sig bland de fem bästa grundskolorna i Sverige och fick 2018 Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola.

MTR Tunnelbanan Gullmarsplan

Den 8 maj berättar MTR Tunnelbanan ingående om sitt kvalitetsarbete och visar sitt servicecenter och sin trafikledningscentral för gröna linjen.

Nätverket Skolor i världsklass

Nätverk med skolor i Sverige inom Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola

Volvo Car Torslanda - mottagare Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2015

Volvo Car Torslanda visar gott lagarbete där cheferna tillsammans med medarbetarna öppet följer upp kvalitetsarbetet i varje arbetslag. Läs mer om Volvo Car Torslanda!

LBS Halmstad - mottagare Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2016

LBS Halmstad är med sin starka kvalitetskultur ett lysande föredöme. Läs mer om LBS Halmstad!