Skolor i världsklass

Nätverk med skolor som mottagit Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola

Nätverket Skolor i Världsklass

Sedan två år tillbaka samlas regelbundet ett antal av mottagarna av Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola. Hur kan vi lära oss ännu mer och utvecklas ytterligare, även efter en utmärkelse? Tidigare års mottagare erbjuds att delta i nätverket "Skolor i världsklass". Där utbyts erfarenheter, delas praktiska tips, och förs en dialog runt olika aktuella teman. Nyligen genomfördes en studieresa till Baskien för att lära mer. Hör av dig till oss på SIQ om du är vill veta mer, ring till Anne-Charlotte Holmgren på 031-723 17 07 eller maila till ach@siq.se

Studieresa till Baskien 13-15 februari 2019

Nu har vi lärt oss mer från andra föredömen, inspirerats och nätverkat!
Vi reste till våra vänner i Baskien för tre intressanta dagar. Där lärde vi oss mer om både kvalitetsarbetet i Baskien generellt, samt på olika skolor mer specifikt.

Resan genomfördes 13-15 februari 2019, närmare bestämt Bilbao, vi besökte även skolor på orter runt omkring.

Ladda ner en reseberättelse här!

Reseberättelse Baskien 13-15 februari 2019