Erkännande för Framgångsrik Verksamhetsutveckling 2017

ICA Sverige AB, Distributionsenhet Västerås

​Erkännande för Framgångsrik Verksamhetsutveckling 2017 går till ICA Sverige AB, Distributionsenhet Västerås

2017 års mottagare av ”Erkännande för Framgångsrik Verksamhetsutveckling 2017” är ICA Sverige AB, DE Västerås, vilka hanterar 35% av ICAs totala varuvolym till ICA-butikerna i Sverige. Det är 26:e året i rad som Utmärkelsen Svensk Kvalitet uppmärksammar föredömliga organisationer som långsiktigt och systematiskt arbetat med sin kvalitetsutveckling.

2017 års mottagare av ”Erkännande för Framgångsrik Verksamhetsutveckling 2017” är ICA Sverige AB, DE Västerås, vilka hanterar 35% av ICAs totala varuvolym till ICA-butikerna i Sverige. Det är 26:e året i rad som Utmärkelsen Svensk Kvalitet uppmärksammar föredömliga organisationer som långsiktigt och systematiskt arbetat med sin kvalitetsutveckling.

– Det är en stor ära att även i år få lyfta fram föredömen för kvalitetsarbete. Extra glädjande är att ge ett erkännande till en aktör i en bransch som vi alla ser resultaten av. ICA Sverige AB, DE Västerås har målmedvetet och systematiskt utvecklat sin kvalitetskultur och därmed fått tydligare fokus på sitt ledarskap och sina medarbetare. Detta höjer leveransservicen och förbättrar vardagen för många dagligvarukunder, säger Mats Deleryd, VD för SIQ, Institutet för Kvalitetsutveckling.

– Vi är hedrade över att få detta erkännande för vårt kvalitetsarbete. För tre år sedan började vi ett målmedvetet arbete där vårt fokus har varit att utveckla ledare och medarbetare för att höja kvaliteten och effektiviteten. Idag kan vi se ett gemensamt engagemang att ständigt förbättra verksamheten vilket syns i våra resultat. Laginsatsen från organisationens samtliga medarbetare ligger bakom den här framgången. Detta visar att vi är på rätt väg i vårt fortsatta arbete framåt, säger Mattias Åhlin, logistikchef Västerås, ICA Sverige AB.

Utmärkelsen Svensk Kvalitet är Sveriges mest prestigefyllda utmärkelse och tilldelas organisationer som påvisat synliga resultat av sitt framgångsrika kvalitetsarbete. Utmärkelsen har till syfte att stödja utvecklingen av det systematiska förbättringsarbetet ur ett helhetsperspektiv och lyfta fram goda förebilder till inspiration för andra, inom både privat och offentlig sektor. I år har Domarkommittén beslutat att inte dela ut Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2017, utan beslutar att dela ut ett Erkännande för Framgångsrik Verksamhetsutveckling. Mottagaren av Erkännandet hedras vid en ceremoni 29 januari 2018 på Moderna Muséet i Stockholm.

Domarkommittén för Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2017 består av:

- Staffan Zackrisson, Ordförande i Domarkommittén
- Anders Mellberg, Affärsutvecklare Swedea
- Håkan Viklund, Professor Mittuniversitetet Östersund
- Agneta Jansmyr, Regiondirektör Region Jönköpings län

Motivering från Domarkommittén till Erkännande för Framgångsrik Verksamhetsutveckling 2017

Domarkommittén har beslutat att tilldela ICA Sverige AB, DE Västerås, ett Erkännande för Framgångsrik Verksamhetsutveckling. ICA Sverige AB, DE Västerås visar en tydlig förståelse för kvalitetsutveckling, genom att verksamheten genomsyras av en gemensam värdegrund, med systematiskt arbete mot mål och vision samt genom delaktighet och engagemang i organisationens alla led. Detta har uppnåtts genom ett konsekvent, enträget och målmedvetet arbete, med tydligt fokus på ledarskap, verksamhetens processer och leverans till kund.

Verksamheten har fokus på ständiga förbättringar genom att systematiskt uppmuntra, bjuda in och konsekvent skapa möjligheter för alla medarbetare att delta i förbättringsarbetet av verksamhetens processer. Helt enkelt tillåta de goda exemplen att svämma över. Därmed utvecklas en verksamhet som präglas av arbetsglädje, gemenskap och engagemang.

Verksamheten kan förbättras ytterligare genom att identifiera och börja jämföra sig med ledande organisationer, ökad kundorientering i resultat och förbättringar, utveckla sitt samhällsengagemang, aktivt och systematiskt förbättra sina arbetssätt samt arbeta mer proaktivt och förebyggande. Vidare finns det utvecklingspotential inom miljöområdet.

Sammantaget borgar kvalitetskulturen och den påbörjade systematiken för och ger tilltro till att ICA Sverige AB, DE Västerås kommer att uppnå goda beständiga resultat och kunna bli ett gott föredöme för kvalitetsutvecklingen i Sverige. Organisationen har gjort sig väl förtjänt av SIQs Erkännande för Framgångsrik Verksamhetsutveckling. En detaljerad beskrivning av utvärderingsprocessen finns på www.siq.se.