Besök C2 Management – mottagare av Utmärkelsen Svensk Kvalitet

Fyra tillfällen i höst - anmäl dig idag!

”Med en lyckad kombination av enkelhet, flexibilitet och struktur är C2 Management ett gott föredöme för systematisk verksamhetsutveckling där en omfattande modell fått hållbart liv i den lilla organisationen.” Så lyder en del av domarkommitténs motivering.

Under besöket ger C2s ledare och medarbetare en beskrivning av sin verksamhet utifrån SIQ-modellens olika kriterier. Helhetssynen, tillvägagångssättet samt styrkor och förbättringsområden står på agendan.

Du väljer att delta under något av de fyra tillfällena. Varje tillfälle är begränsat till en mindre grupp.

Besöken hålls på C2 Manegements kontor i centrala Stockholm, klockan 13-16.

Anmäl dig till besöket den 30 augusti

Anmäl dig till besöket den 27 september

Anmäl dig till besöket den 25 oktober

Anmäl dig till besöket den 29 november