Att mäta och utveckla kvalitetskulturen

Projekt inom ramen för SQMA – Swedish Quality Management Academy

Kvalitetskultur är ett hett ämne som diskuteras både i Sverige och utomlands. Men vad är kvalitetskultur? Vad består kvalitetskultur av? Hur kan kvalitetskulturen mätas? Och hur kan kvalitetskulturen utvecklas?

SIQ har tillsammans med sju organisationer och företag medverkat i projektet.
Akademin representerades av Mittuniversitetet och Linköpings Universitet. Projektet har koordinerats av SIQ och genomförts inom ramen för SQMA – Swedish Quality Management Academy. Medverkande organisationer har varit: AB Volvo, Volvo Cars, Jönköping energi, Region Jönköpings län, Telia Company, Stora Enso och Systembolaget.

I de flesta branscher har kvalitet och kvalitetsutveckling aldrig varit så viktigt som idag. Globalisering, digitaliseringen och den accelererande förändringstakten utmanar organisationer till att bli mer flexibla och till att ständigt kunna förnya och förbättra sina processer. Idag har kunderna möjligheten att jämföra produkter och tjänster från hela världen. När en kund är missnöjd kan den lätt varna allmänheten om kvalitetsproblem genom sociala medier. Som ett resultat av detta behöver många organisationer och företag förändra sitt ändra synsätt på kvalitetsutveckling.

Idag råder en kortsiktig syn på kvalitetsutveckling, där olika verktyg är i fokus. Istället bör dagens chefer och ledare undersöka hur deras organisationer kan skapa en stark kultur som bygger på kvalitet – identifierat som en av de viktigaste framtida utmaningar som svenska organisationer och företag står inför.

Läs rapporten som du kan ladda ner här!

Ladda ner rapporten här