Om Utmärkelsen
Svensk Kvalitet

Vad är Utmärkelsen Svensk Kvalitet?

Utmärkelsen Svensk Kvalitet är Sveriges mest prestigefyllda kvalitetsutmärkelse för framgångsrika organisationer. Alla svenska företag och organisationer (även tex. divisioner, affärsenheter) som har målet att bli riktigt framgångsrika är välkomna att delta. Utmärkelsen Svensk Kvalitet fokuserar på att finna goda förebilder och att ge detaljerad återföring till alla deltagande organisationer för att hjälpa dem i sin utveckling mot framgång i världsklass.

Utmärkelsen Svensk Kvalitet har som syfte att stödja utvecklingen av det systematiska förbättringsarbetet på organisationsnivå och att lyfta fram förebilder till inspiration för andra och genom att de deltagande verksamheterna får ett underlag till sitt förbättringsarbete.

Utmärkelsen Svensk Kvalitet

SIQ nysatsar och vidareutvecklar koncept för organisationers framgång!

Hur vet du vad din verksamhet är bra på? Hur tar du reda på vad verksamheten behöver fokusera på för att bli framgångsrik? Tillsammans med framgångsrika och drivande verksamheter, dvs både med de som kan och med de som vill, satsar SIQ nu på att vidareutveckla konceptet runt utvärdering och förbättring av verksamheter. I fokus står allt ifrån självutvärderingar med enkla checklistor till mer detaljerade utvärderingar med externa examinatorer – utvärderingar som ger grunden till framgång.

Under mer än 25 år har SIQ tillhandahållit en forskningsbaserad, drivande utvecklingsmodell, med fokus på ledning och styrning utifrån identifierade framgångsfaktorer, allt för att underlätta för organisationer att vara värdeskapande och uthålligt framgångsrika. Under 2018 lanserades en uppdatering av SIQ Managementmodell utvecklad utifrån dagens utmaningar. Nu vill vi hitta de nya formerna för att löpande underlätta för olika verksamheter att dels tillämpa modellen, men också att stämma av vad i verksamheten som går bra, och vad som behöver ytterligare fokus, i verksamhetens strävan efter nya framgångar.

Vi har startat ett utvecklingsprojekt för att kartlägga dagens behov av och utveckla en lättarbetad utvärdering med precis återkoppling, vilken både är balanserad och värdeskapande för verksamheten. För att kunna lägga stor kraft vid detta arbete, så har SIQs styrelse beslutat att vi tar en paus i att utvärdera föredömen under 2019 i Utmärkelsen Svenska Kvalitet, och lanserar en förnyad version av Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2020. Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola bedrivs däremot som vanligt under 2019.

- I dagens turbulenta värld har alla organisationer ett behov av utveckling och förbättring och alla måste kunna påbörja ett sådant arbete oavsett organisationsform, storlek eller mognad. Därför ser vi ser fram emot att tillsammans med våra intressenter utveckla, i tiden relevanta, metoder för utvärdering och förbättring av verksamheter. Ta chansen att vara med och påverka och delta, säger Mats Deleryd, VD vid SIQ.

Vill du veta mer om projektet, och/eller bidra i någon form, är du varmt välkommen att höra av dig till Anne-Charlotte Holmgren vid SIQ, anne-charlotte.holmgren@siq.se

Ju fler som deltar, desto bättre kommer resultatet att bli!
Workshop ordnas 26 september i Göteborg, 3 oktober i Stockholm och 10 oktober i Malmö.

Bildspel pdf med information om projektetMottagare av Utmärkelsen Svensk Kvalitet 1992-2018

Reportage från den 13 mars 2019 då MTR Tunnelbanan och Internetstiftelsen tog emot utmärkelsen.

2018 Internetstiftelsen och MTR Tunnelbanan AB
2017 Domarkommittén beslutade att inte dela ut Utmärkelsen
2016 C2 Management AB
2015 Volvo Car Torslanda
2014 MTR Stockholm AB
2013 Glada Hudikgymnasiet och HSB Östergötland
2012 Karlskoga lasarett
2011 Condorens förskolor och Service och Logistik vid Karolinska Universitetssjukhuset
2010 .SE - Stiftelsen för Internetinfrastruktur
2009 HSB Östergötland och Barn-och ungdomsmedicinska kliniken Länssjukhuset Ryhov
2008 Tandvårdshuset Älmhult
2007 AFA Försäkring
2006 Domarkommittén beslutade att inte dela ut utmärkelsen
2005 Stora Enso Fors AB
2004 Domarkommittén beslutade att inte dela ut utmärkelsen
2003 Försäkringsaktiebolaget Agria & Läkargruppen i Örebro AB
2002 Domarkommittén beslutade att inte dela ut Utmärkelsen
2001 Älta skola i Nacka kommun
2000 Posten Produktion – Brevnätet
1999 Försäkringsaktiebolaget Agria
1998 Bulten Trading AB & Volvo Lastvagnar
1997 ABB Coiltech
1996 Lungmedicinska kliniken vid US i Linköping & Volvo Aero Corporation
1995 Telekabeldivisionen inom Ericsson Cables AB
1994 ABB Atom Bränsledivisionen & LM Ericsson Data AB
1993 Domarkommittén beslutade att inte dela ut Utmärkelsen
1992 Tillverkningsdivisionen inom IBM Svenska AB

Lär av tidigare års mottagare