Utmärkelsen Svensk Kvalitet

Vad är Utmärkelsen Svensk Kvalitet?

Utmärkelsen Svensk Kvalitet är Sveriges mest prestigefyllda kvalitetsutmärkelse för framgångsrika organisationer. Alla svenska företag och organisationer (även t.ex. divisioner, affärsenheter) som har målet att bli riktigt framgångsrika är välkomna att delta. Utmärkelsen Svensk Kvalitet fokuserar på att finna goda förebilder och att ge detaljerad återföring till alla deltagande organisationer för att hjälpa dem i sin utveckling mot framgång i världsklass.

Utmärkelsen Svensk Kvalitet har som syfte att stödja utvecklingen av det systematiska förbättringsarbetet på organisationsnivå och att lyfta fram förebilder till inspiration för andra och genom att de deltagande verksamheterna får ett underlag till sitt förbättringsarbete.

SIQ nysatsar och vidareutvecklar koncept för organisationers framgång!

Hur vet du vad din verksamhet är bra på? Hur tar du reda på vad verksamheten behöver fokusera på för att bli framgångsrik? Tillsammans med framgångsrika och drivande verksamheter, dvs både med de som kan och med de som vill, satsar SIQ nu på att vidareutveckla konceptet runt utvärdering och förbättring av verksamheter. I fokus står allt ifrån självutvärderingar med enkla checklistor till mer detaljerade utvärderingar med externa examinatorer – utvärderingar som ger grunden till framgång.

Under mer än 25 år har SIQ tillhandahållit en forskningsbaserad, drivande utvecklingsmodell, med fokus på ledning och styrning utifrån identifierade framgångsfaktorer, allt för att underlätta för organisationer att vara värdeskapande och uthålligt framgångsrika. Under 2018 lanserades en uppdatering av SIQ Managementmodell utvecklad utifrån dagens utmaningar. Under 2019 har vi undersökt nya former för att löpande underlätta för olika verksamheter att dels tillämpa modellen, men också att stämma av vad i verksamheten som går bra, och vad som behöver ytterligare fokus, i verksamhetens strävan efter nya framgångar.

Läs gärna mer om SIQ Rådgivning och Utbildning samt om fler olika utvärderingsverktyg såsom SIQ Framgångsinsikt, SIQ Managementindex och SIQ Kvalitetskulturindex.

Delta i Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2020

Ta möjligheten att vara med i Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2020! Nedan finner du ett kort informationsblad, varmt välkommen att kontakta Mikael Lindström, e-post mikael.lindstrom@siq.se, telefon: 031-723 17 03 för mer detaljerad information.

Faktablad Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2020

Anmälan senast 30 april, regler och anvisningar för Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2020

Handledning för deltagande organisationer

Wordmall: Verksamhetens nuläge och strategiska arbete

Wordmall: Verksamhetsbeskrivning

Mottagare av Utmärkelsen Svensk Kvalitet 1992-2019

Reportage från den 13 mars 2019 då MTR Tunnelbanan och Internetstiftelsen tog emot utmärkelsen.

Lär av tidigare års mottagare!

2019 Inga mottagare utses under 2019.
2018 Internetstiftelsen och MTR Tunnelbanan AB
2017 Domarkommittén beslutade att inte dela ut Utmärkelsen
2016 C2 Management AB
2015 Volvo Car Torslanda
2014 MTR Stockholm AB
2013 Glada Hudikgymnasiet och HSB Östergötland
2012 Karlskoga lasarett
2011 Condorens förskolor och Service och Logistik vid Karolinska Universitetssjukhuset
2010 .SE - Stiftelsen för Internetinfrastruktur
2009 HSB Östergötland och Barn-och ungdomsmedicinska kliniken Länssjukhuset Ryhov
2008 Tandvårdshuset Älmhult
2007 AFA Försäkring
2006 Domarkommittén beslutade att inte dela ut utmärkelsen
2005 Stora Enso Fors AB
2004 Domarkommittén beslutade att inte dela ut utmärkelsen
2003 Försäkringsaktiebolaget Agria & Läkargruppen i Örebro AB
2002 Domarkommittén beslutade att inte dela ut Utmärkelsen
2001 Älta skola i Nacka kommun
2000 Posten Produktion – Brevnätet
1999 Försäkringsaktiebolaget Agria
1998 Bulten Trading AB & Volvo Lastvagnar
1997 ABB Coiltech
1996 Lungmedicinska kliniken vid US i Linköping & Volvo Aero Corporation
1995 Telekabeldivisionen inom Ericsson Cables AB
1994 ABB Atom Bränsledivisionen & LM Ericsson Data AB
1993 Domarkommittén beslutade att inte dela ut Utmärkelsen
1992 Tillverkningsdivisionen inom IBM Svenska AB