Om Quality Innovation Award

Quality Innovation Award är en utmärkelse som årligen delas ut till företag, organisationer eller enskilda individer som presenterat innovationer med en tydlig koppling till medveten systematik i sitt arbete och haft utgångspunkt från ett klart identifierat kundbehov.

Utmärkelsen är ett samarrangemang mellan kvalitetsinstituten i flera länder och bakom utmärkelsen står idag kvalitetsfrämjande stiftelser i Sverige, Finland, Estland, Kina, Lettland, Litauen, Ryssland, Spanien, Tjeckien, Ungern, Israel och Kazachstan och Baskien. Målet är att utmärkelsen ska utvecklas ytterligare för att omfatta flera länder. SIQ svarar för den svenska representationen sedan 2011. SIQs partners i Sverige är Innovationsmyndigheten VINNOVA och Deloitte Sverige – båda medlemsorganisationer i SIQ.

Quality Innovation Award delas ut på Bonnier Conference Center i Stockholm den 7 februari 2019. Den internationella ceremonin hålls i Kina den 27-28 februari 2019.

Varför delta i Quality Innovation Award?

Har din organisation utvecklat en innovation som tydligt påvisar ökad kvalitet för till exempel kunder, medarbetare, leverantörer eller till och med samhället? Då tycker vi att din organisation ska vara med och visa upp detta via Quality Innovation Award! Utmärkelsen är en unik möjlighet för deltagande företag och organisationer att jämföra sig med andra länder och branscher.

Innovation handlar inte bara om produkter eller tjänster, utan även om processer, nya arbetssätt, nya affärsmodeller, ny ledningsmodell eller en ny tjänst. En innovation är en kompetensbaserad konkurrensfördel som är till nytta för affärsverksamheten, för samhället och för välfärden.

Ladda ner en pdf om Quality Innovation Award 2018

Hur deltar jag i Quality Innovation Award?

Quality Innovation Award bygger på en tävlingsform som ger företag och organisationer i länderna möjlighet att mäta sig mot omgivningen och få feedback på hur deras innovationer står sig i jämförelse med övriga deltagare.

I bidraget från din organisation ges en övergripande bild av innovationen och en egen skattning av dess egenskaper och betydelse för omgivningen utifrån ett antal givna kriterier rubricerade under ”Innovativeness” och ”Quality”. Dessa kriterier finns samlade i en separat poängtabell tillsammans med ansökningsblanketten. Varje bidrag som inkommer utvärderas av ett specialutbildat team.

Vill du ha mer information är du välkommen kontakta Mats Deleryd på e-post mats.deleryd@siq.se eller på telefon 031-723 17 02.

Läs mer om att delta i Quality Innovation Award

Mottagare av Quality Innovation Award 2011 - 2017

2017 - BipOn - BIP – Built in progress för full spårbarhet genom hela värdekedjan
2017 - Kivra - Den digitala brevlådan
2017 - Trafikkontoret i Göteborgs Stad Smarta leveranser – Stadsleveransen
2017 - Eskilstuna Elektronikpartner - Induktionslisten – effektivt montage av väggskivor
2017 - AP&T - Produktionslinje för flexibel formning av höghållfast aluminium
2016 - Eplicta - Abonnemangstjänst för e-plikt
2016 - Volvo Construction Equipment - HX1, framtidens hållbara materialtransportsystem
2016 - Volvo Cars Corporation - PowerPulse
2015 - Halmstads Fastighets AB – New path to work
2015 - Landstinget Västmanland Kost - Patient food of the future
2015 - Volvo Car Customer Service - Employee Engagement Concept - EEC
2014 - Södra Älvsborgs Sjukhus - Green Cross
2014 - Volvo Trucks – Dual Clutch
2013 - Volvo Trucks Co - Volvo Dynamic Steering
2013 - SSK i Uppsala AB - Hoppet
2013 - Förskoleteamet Helianthus - Preschools on wheels
2013 - Barn och ungdomspsykiatrin i Uppsala - Treatment of self harming behavior
2013 - Volvo Car Customer Service - Knowledge Intensive & Staff Innovative Team Production System
2012 - Apva AB - Medication and care support system (MCSS)
2012 - Natur &Kultur The isle of Qnodds administrative system
2012 - Upplands Väsby Kommun - Väsby Labs - Innovation in social and urban planning
2012 - Volvo Construction Equipment “New business model"
2011 - ES Equipment - S-CUT emergency cutting tool
2011 - Lidköping Hospital - New operating room management
2011 - AFA Försäkring - Proactive customer service in social media