Om Kvalitetsutmärkelsen
Bättre Skola

Vad är Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola?

Sedan 2006 delar SIQ delar ut ”Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola” med syfte att stödja utvecklingen av det systematiska kvalitetsarbetet inom både förskola och skola.

Utmärkelsen riktar sig till alla verksamheter inom skolväsendet och utgår från de regler om systematiskt kvalitetsarbete som återfinns i skollagen. Via denna utmärkelse lyfts goda förebilder inom skolan fram som arbetat strukturerat och långsiktigt med sitt kvalitetsarbete. Varje år prisas de bästa förebilderna under en högtidlig ceremoni i samband med den årliga Rikskonferensen Bättre Skola, som arrangeras i samarbete med Skolverket.

Varför delta i Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola?

Att uppmärksamma goda exempel på hur det systematiska kvalitetsarbetet bidragit till framgång inom skolan tycker vi är föredömligt och inspirerande. Vi önskar inspirera att ännu fler skolor kommer att vilja arbeta med kvalitet i sin helhet och medverka till att Sverige blir ett föredöme inom skolvärlden.

Hur går utvärderingen till?

Utvärderingen av deltagande skolor görs av ett team som består av 4 - 6 utbildade examinatorer. Examinatorsutbildningen innebär en kvalificerad managementutbildning, vilken tack vare sitt upplägg ger oerhört stort värde till de som genomgått utbildningen och deras organisationer. Många av våra närmare 3000 examinatorer vittnar om att utbildning och utvärdering innebär ett intensivt, men oerhört lärorikt arbete. Välkommen med din anmälan till att bli examinator också.

Mottagare av Utmärkelsen 2006 - 2016

2017 - LBS Halmstad
2016 - Falu Frigymnasium
2015 - Framtidskompassen i Vellinge, Heldagsskolan Rullen i Solna och Vittra Vallentuna
2014 - Condorens förskolor i Nacka och Lucksta förskolor i Matfors
2013 - Ingen Utmärkelsemottagare
2012 - Byleskolan i Täby
2011 - Stora Mellösa skola Örebro
2010 - Optimus och Kristallens förskolor i Nacka
2009 - Glada Hudikgymnasiet i Hudiksvall
2008 - Nya Elementar Bromma och Älta Skola Nacka
2007 - Ingen Utmärkelsemottagare
2006 - Bergtorpsskolan i Täby och Tingsholmsgymnasiet i Ulricehamn

Rikskonferensen Bättre Skola 2018

Varje år arrangerar SIQ Rikskonferensen Bättre Skola om systematiskt kvalitetsarbete i förskola och skola. Konferensen arrangeras av SIQ i samarbete med i med skolvärldens viktiga parter och en regional samarbetspartner. Nästa konferens arrangeras i Skövde den 16-17 januari 2019.

Lär av tidigare års mottagare

Ansök om att delta i Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2018

White paper Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2018