Delta i Utmärkelsen
Svensk Kvalitet

Hitta DIN potential! Välkommen att söka till 2019!

I Utmärkelsen Svensk Kvalitet kan varu- och tjänsteproducerande organisationer eller delar därav i privat och offentlig sektor delta. För att delta i Utmärkelsen skall organisationen redogöra för verksamheten enligt kriterierna i den modell som ligger till grund för ansökan. Verksamheten skall i allt väsentligt kunna verifieras inom Sverige. Den deltagande organisationens verksamhet skall bedrivas självständigt. Fler än en Utmärkelse eller Erkännande kan delas ut.

Vill du delta som examinator? Anmäl dig här!

Vill du veta mer om utmärkelseprocessen? Anmäl dig till ett kostnadsfritt webb-seminarium 21 februari 12.30-13.30

Anmälan till webb-seminarium 21 februari kl 12.30-13.30.

Tidplan Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2019

- 18 april 2019 - Anmälan SIQ tillhanda
- ​24 augusti 2019 - Komplett utvärderingsunderlag SIQ tillhanda senast kl 14.00
- 21 till 25 oktober 2019 - Platsbesök
- 20 november 2019 - Domarkommittén fattar beslut om Utmärkelsemottagare

Domarkommitté 2018

- Agneta Jansmyr, Regiondirektör Region Jönköpings län, Ordförande i Domarkommittén
- Dag Kroslid, VD Nordan
- Anders Mellberg, Senior Advisor Svedea
- Håkan Wiklund, Professor Mittuniversitetet

Material för att ansöka om Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2019

Behöver du ytterligare information, är du välkommen att kontakta Anne-Charlotte Holmgren på e-post anne-charlotte.holmgren@siq.se eller på telefon 031-723 17 07.

Regler och anvisningar 2019

Handledning för deltagande organisationer

Wordmall Fakta om Verksamheten

Wordmall Verksamhetsbeskrivning

Vill du se exempel på en Verksamhetsbeskrivning? Läs på Internetstiftelsens webbplats!

Läs mer om SIQ Managementmodell

Ladda hem EFQM Excellence Model på svenska