Delta i Utmärkelsen
Svensk Kvalitet

Hitta DIN potential!

I Utmärkelsen Svensk Kvalitet kan varu- och tjänsteproducerande organisationer eller delar därav i privat och offentlig sektor delta. För att delta i Utmärkelsen skall organisationen redogöra för verksamheten enligt kriterierna i den modell som ligger till grund för ansökan. Verksamheten skall i allt väsentligt kunna verifieras inom Sverige. Den deltagande organisationens verksamhet skall bedrivas självständigt. Fler än en Utmärkelse eller Erkännande kan delas ut.

Vill du delta som examinator? Anmäl dig här!

Domarkommitté Utmärkelsen Svensk Kvalitet

- Agneta Jansmyr, Regiondirektör Region Jönköpings län, Ordförande i Domarkommittén
- Dag Kroslid, VD Nordan
- Anders Mellberg, Senior Advisor Svedea
- Håkan Wiklund, Professor Mittuniversitetet

At arbeta med modellen kan ske på flera olika sätt, nedan finner du en wordmall för att notera din "Fakta om verksamheten" samt även en wordmall för att kunna notera dina arbetssätt och resultat för din verksamhet i "Verksamhetsbeskrivning"

Wordmall 2019 Fakta om Verksamheten

Wordmall 2019 Verksamhetsbeskrivning

Vill du se exempel på en Verksamhetsbeskrivning? Läs på Internetstiftelsens webbplats!

Läs mer om SIQ Managementmodell

Ladda hem EFQM Excellence Model på svenska