Delta i Utmärkelsen
Svensk Kvalitet

Just nu pågår processen för 2018. Välkommen att söka igen 2019!

I Utmärkelsen Svensk Kvalitet kan varu- och tjänsteproducerande organisationer eller delar därav i privat och offentlig sektor delta.

För att delta i Utmärkelsen skall organisationen redogöra för verksamheten enligt kriterierna i den modell som ligger till grund för ansökan. Verksamheten skall i allt väsentligt kunna verifieras inom Sverige.
Den deltagande organisationens verksamhet skall bedrivas självständigt.
Fler än en Utmärkelse eller Erkännande kan delas ut.

Vill du delta som examinator?

Anmäl dig här!

Tidplan Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2018

- 17 april 2018 - Anmälan SIQ tillhanda
- ​24 augusti 2018 - Komplett utvärderingsunderlag SIQ tillhanda senast kl 14.00
- 22 till 26 oktober 2018 - Platsbesök
- v 47 2018 - Domarkommittén fattar beslut om Utmärkelsemottagare

Tidplan samt material för 2019 publiceras under oktober 2018.

Domarkommitté 2018

- Agneta Jansmyr, Regiondirektör Jönköpings läns landsting, Ordförande i Domarkommittén
- Dag Kroslid, VD Nordan
- Anders Mellberg, Senior Advisor Svedea
- Håkan Wiklund, Professor Mittuniversitetet

Material för att ansöka om Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2018

Nedan finns underlag som du kan ladda ner för att ansöka om utmärkelsen. Behöver du ytterligare information, är du välkommen att kontakta Anne-Charlotte Holmgren på e-post anne-charlotte.holmgren@siq.se eller på telefon 031-723 17 07.

Regler och anvisningar 2018

Handledning för deltagande organisationer

Wordmall Verksamhetsbeskrivning

Läs mer om SIQ Managementmodell