Delta i Utmärkelsen
Svensk Kvalitet

Att delta i utmärkelsen

I Utmärkelsen Svensk Kvalitet kan varu- och tjänsteproducerande organisationer eller delar därav i privat och offentlig sektor delta. Utmärkelsen delas ut i två klasser:
- Stora organisationer med 200 årsanställda eller fler
- Små organisationer med färre än 200 årsanställda

För att delta i Utmärkelsen skall organisationen redogöra för verksamheten enligt kriterierna i den modell som ligger till grund för ansökan. Verksamheten skall i allt väsentligt kunna verifieras inom Sverige.
Den deltagande organisationens verksamhet skall bedrivas självständigt.
Fler än en Utmärkelse eller Erkännande kan delas ut i varje klass.

Tidplan Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2017

- 28 april 2017 - Anmälan SIQ tillhanda
- ​23 augusti 2017 - Komplett utvärderingsunderlag SIQ tillhanda senast kl 14.00
- 23 till 27 oktober 2017 - Platsbesök
- 22 november 2017 - Domarkommittén fattar beslut om Utmärkelsemottagare

Domarkommitté

- Staffan Zackrisson, tidigare VD Volvo Aero (Ordförande i Domarkommittén)
- Agneta Jansmyr, Regiondirektör Jönköpings läns landsting
- Anders Mellberg, Senior Advisor Svedea
- Håkan Wiklund, Professor Mittuniversitetet

Material för att ansöka om Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2017

Nedan finner du en rad underlag som du kan ladda ner för att ansöka om utmärkelsen 2017. Önskas ytterligare information är du välkommen att kontakta Anne-Charlotte Holmgren på e-post anne-charlotte.holmgren@siq.se eller på telefon 031-723 17 07.

Ladda ner Regler och anvisningar

Ifyllningsbar PDF - Ansökningsformulär

ladda ner underlag för "översikt"

anvisningar och formulär för ledningens analys