Delta i Utmärkelsen
Svensk Kvalitet

Att delta i utmärkelsen

I Utmärkelsen Svensk Kvalitet kan varu- och tjänsteproducerande organisationer eller delar därav i privat och offentlig sektor delta. Utmärkelsen delas ut i två klasser:
- Stora organisationer med 200 årsanställda eller fler
- Små organisationer med färre än 200 årsanställda

För att delta i Utmärkelsen skall organisationen redogöra för verksamheten enligt kriterierna i den modell som ligger till grund för ansökan. Verksamheten skall i allt väsentligt kunna verifieras inom Sverige.
Den deltagande organisationens verksamhet skall bedrivas självständigt.
Fler än en Utmärkelse eller Erkännande kan delas ut i varje klass.

Vill du delta som examinator?

Anmäl dig här!

Tidplan Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2018

- 17 april 2018 - Anmälan SIQ tillhanda
- ​24 augusti 2018 - Komplett utvärderingsunderlag SIQ tillhanda senast kl 14.00
- 22 till 26 oktober 2018 - Platsbesök
- v 47 2018 - Domarkommittén fattar beslut om Utmärkelsemottagare

Domarkommitté 2017

- Staffan Zackrisson, tidigare VD Volvo Aero (Ordförande i Domarkommittén)
- Agneta Jansmyr, Regiondirektör Jönköpings läns landsting
- Anders Mellberg, Senior Advisor Svedea
- Håkan Wiklund, Professor Mittuniversitetet

Material för att ansöka om Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2018

Nedan finns underlag som du kan ladda ner för att ansöka om utmärkelsen. Behöver du ytterligare information, är du välkommen att kontakta Anne-Charlotte Holmgren på e-post anne-charlotte.holmgren@siq.se eller på telefon 031-723 17 07.

Regler och anvisningar 2018

Handledning för deltagande organisationer

Formulär Verksamhetsbeskrivning

Läs mer om SIQ Managementmodell