Delta i Kvalitetsutmärkelsen
Bättre Skola

Just nu pågår processen för 2018. Välkommen att söka igen 2019!

Att delta i Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola innebär att ni får en unik möjlighet att gå igenom hela verksamheten på ett strukturerat och pedagogiskt sätt, utifrån ett helhetsperspektiv. Under resans gång identifierar ni nya förbättringsområden som vässar organisationen att bli bättre genom att sätta elever, föräldrar, medarbetare och processer i fokus.

Skolan tar fram en beskrivning över sin verksamhet. Denna beskrivning utvärderas av ett kvalificerat team av examinatorer som har genomgått en gedigen utbildning. Teamet gör ett platsbesök under ett par dagar och tillsammans skapar de den återföringsrapport som skolan sedan erhåller. I genomsnitt lägger ett utvärderingsteam om 6 personer närmare 1000 timmar på utvärderingen.

Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola riktar sig till alla som omfattas av skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete. Dessa verksamheter är förskolan, fritidshemmet, förskoleklassen, grundskolan, specialskolan, sameskolan, den obligatoriska särskolan, gymnasieskolan och verksamheter inom den kommunala vuxenutbildningen. Även hela utbildningsförvaltningen kan söka. I ett första steg handlar det om att skapa ett självporträtt över skolan och dess verksamhet.

Tidplan Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2018

- 30 april 2018 - Sista dag för anmälan.
- 24 augusti 2018 - Komplett utvärderingsunderlag SIQ tillhanda kl.14.00
- 5 - 9 november 2018 - Platsbesök i verksamheten
- 28 november 2018 - Domarkommittén fattar beslut
- 16-17 januari 2019 - Ceremoni på Rikskonferensen Bättre Skola i Skövde

Domarkommitté

- Matz Nilsson, Förbundsordförande Sveriges Skolledarförbund (Ordförande i Domarkommittén)
- Per-Arne Andersson, Direktör SKL
- Anki Bäck, Rektor Byleskolan Täby
- Lina Hultqvist, Ordförande Sveriges Elevkårer
- Ulla Hamilton, VD Friskolornas Riksförbund
- Lars Sörqvist, VD Sandholm Associates AB

Material för att ansöka om Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2018

Nedan finns underlag som du kan ladda ner för att ansöka om utmärkelsen 2018. Behöver du ytterligare information, är du välkommen att kontakta Ola Ljunggren Bergeå på e-post ola.ljunggren.bergea@siq.se eller på telefon 0709-543587.

Regler & Anvisningar

Handledning för deltagande organisationer

Formulär Verksamhetsbeskrivning

Läs mer om SIQ Managementmodell