Delta i Kvalitetsutmärkelsen
Bättre Skola

Hitta potentialen för DIN skola. Välkommen att söka 2019!

Att delta i Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola innebär att ni får en unik möjlighet att gå igenom hela verksamheten på ett strukturerat och pedagogiskt sätt, utifrån ett helhetsperspektiv. Under resans gång identifierar ni nya förbättringsområden som vässar organisationen att bli bättre genom att sätta elever, föräldrar, medarbetare och processer i fokus.

Skolan tar fram en beskrivning över sin verksamhet. Denna beskrivning utvärderas av ett kvalificerat team av examinatorer som har genomgått en gedigen utbildning. Teamet gör ett platsbesök under ett par dagar och tillsammans skapar de den återföringsrapport som skolan sedan erhåller. I genomsnitt lägger ett utvärderingsteam om 6 personer närmare 1000 timmar på utvärderingen.

Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola riktar sig till alla som omfattas av skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete. Dessa verksamheter är förskolan, fritidshemmet, förskoleklassen, grundskolan, specialskolan, sameskolan, den obligatoriska särskolan, gymnasieskolan och verksamheter inom den kommunala vuxenutbildningen. Även hela utbildningsförvaltningen kan söka. I ett första steg handlar det om att skapa ett självporträtt över skolan och dess verksamhet.

Tidplan Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2019

- 18 april 2019 - Sista dag för anmälan.
- 24 augusti 2019 - Komplett utvärderingsunderlag SIQ tillhanda kl.14.00
- 4 - 8 november 2019 - Platsbesök i verksamheten
- 25 november 2019 - Domarkommittén fattar beslut
- 15-16 januari 2020 - Ceremoni på Rikskonferensen Bättre Skola

Domarkommitté 2018

- Matz Nilsson, Förbundsordförande Sveriges Skolledarförbund (Ordförande i Domarkommittén)
- Per-Arne Andersson, Direktör SKL
- Anne-Christine Svahn, f.d. VD/rektor Heldagsskolan Rullen, mottagare av Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2015
- Ebba Kock, Ordförande Sveriges Elevkårer
- Ulla Hamilton, VD Friskolornas Riksförbund
- Lars Sörqvist, VD Sandholm Associates AB

Material för att ansöka om Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2019

Nedan finns underlag som du kan ladda ner för att ansöka om utmärkelsen 2019. Behöver du ytterligare information, är du välkommen att kontakta Ola Ljunggren Bergeå på e-post ola.ljunggren.bergea@siq.se eller på telefon 0709-543587.

Regler & Anvisningar

Handledning 2019 2.0 för deltagande organisationer

Wordmall 2019 Verksamhetsbeskrivning

Läs mer om SIQ Managementmodell