Delta i Kvalitetsutmärkelsen
Bättre Skola

Hitta potentialen för DIN skola. Välkommen att söka 2019!

Att delta i Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola innebär att ni får en unik möjlighet att gå igenom hela verksamheten på ett strukturerat och pedagogiskt sätt, utifrån ett helhetsperspektiv. Under resans gång identifierar ni nya förbättringsområden som vässar organisationen att bli bättre genom att sätta elever, föräldrar, medarbetare och processer i fokus.

Skolan tar fram en beskrivning över sin verksamhet. Denna beskrivning utvärderas av ett kvalificerat team av examinatorer som har genomgått en gedigen utbildning. Teamet gör ett platsbesök under ett par dagar och tillsammans skapar de den återföringsrapport som skolan sedan erhåller. I genomsnitt lägger ett utvärderingsteam om 6 personer närmare 1000 timmar på utvärderingen.

Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola riktar sig till alla som omfattas av skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete. Dessa verksamheter är förskolan, fritidshemmet, förskoleklassen, grundskolan, specialskolan, sameskolan, den obligatoriska särskolan, gymnasieskolan och verksamheter inom den kommunala vuxenutbildningen. Även hela utbildningsförvaltningen kan söka. I ett första steg handlar det om att skapa ett självporträtt över skolan och dess verksamhet.

Kostnadsfritt webb-seminarium

Vill du ha mer information? Vill du kunna ställa frågor och lyssna på andra, men har svårt att komma iväg? Anmäl dig till ett kostnadsfritt webb-seminarium 12 februari kl 12.30 - 13.30 och lär dig mer om utmärkelseprocessen.

Anmälan webb-seminarium 12 februari

Konkret handledning - steg att ta på vägen!

Hur gör jag för att delta i Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola? Funderar du också på att du tar rätt steg, och att dessa tas i en lämplig ordning, i skön takt och ger goda beständiga resultat på din skola? Vi tipsar dig om hur och vad som behöver göras för att utveckla din verksamhet i enlighet med Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola. Begrepp och uttryck förklaras, och vi ger tips på hur din verksamhetsbeskrivning kan utformas. Kom och träffa oss i Stockholm under våren. Samma handledning ges vid två olika tillfällen. Kursledare på handledningen är Stefan Eriksson från Värdeskaparna of Sweden, Gävle, samt Ola Ljunggren Bergeå från SIQ, båda med lång erfarenhet av framgångsrik verksamhetsutveckling.

- Handledning för skolor: 3 april kl 10-15 i Stockholm.

Kostnad för handledningen är SEK 3800 per person, fika och lunch ingår.
Kostnad för medlemmar i SIQ Intressentförening är SEK 2800.
Antalet platser är begränsat, varmt välkommen med din anmälan!

Skola som deltar i Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2019 har en plats i handledningen utan avgift, detta dras av från skolans deltagaravgift för Kvalitetsutmärkelsen.

Anmälan till Handledning för skolor 3 april kl 10-15 i Stockholm

Tidplan Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2019

- 18 april 2019 - Sista dag för anmälan.
- 24 augusti 2019 - Komplett utvärderingsunderlag SIQ tillhanda kl.14.00
- 4 - 8 november 2019 - Platsbesök i verksamheten
- 27 november 2019 - Domarkommittén fattar beslut
- 15-16 januari 2020 - Ceremoni på Rikskonferensen Bättre Skola

Domarkommitté 2018

- Matz Nilsson, Förbundsordförande Sveriges Skolledarförbund (Ordförande i Domarkommittén)
- Per-Arne Andersson, Direktör SKL
- Anki Bäck, Rektor Byleskolan Täby
- Lina Hultqvist, Ordförande Sveriges Elevkårer
- Ulla Hamilton, VD Friskolornas Riksförbund
- Lars Sörqvist, VD Sandholm Associates AB

Material för att ansöka om Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2019

Nedan finns underlag som du kan ladda ner för att ansöka om utmärkelsen 2019. Behöver du ytterligare information, är du välkommen att kontakta Ola Ljunggren Bergeå på e-post ola.ljunggren.bergea@siq.se eller på telefon 0709-543587.

Regler & Anvisningar

Handledning för deltagande organisationer

Wordmall Fakta om Verksamheten

Wordmall Verksamhetsbeskrivning

Läs mer om SIQ Managementmodell