Delta i Quality Innovation Award

Att delta i Quality Innovation Award

Se en kortfilm från förra årets ceremoni!

Quality Innovation Award bygger på en tävlingsform som ger företag och organisationer i länderna möjlighet att mäta sig mot omgivningen och få feedback på hur deras innovationer står sig i jämförelse med övriga deltagare. Det finns åtta tävlingskategorier och alla kan delta:

1. Mikroföretag (omsättning högst 2 milj. euro och högst 10 anställda),
2. Små och medelstora företag (omsättning högst 50 milj. euro och högst 250 anställda)
3. Stora företag (omsättning över 50 milj. euro och fler än 250 anställda)
4. Offentlig sektor och ideella organisationer
5. Innovationer inom utbildning och skola
6. Innovationer inom vård och omsorg
7. Potentiella innovationer. Innovation som till exempel väntar på finansieringsbeslut för att förverkligas.
8. Innovation inom hållbar utveckling – social, miljö, ekonomisk

Varje bidrag som inkommer utvärderas av ett specialutbildat team på respektive marknad. Bland deltagarna i den nationella tävlingen utses den eller de bästa innovationerna som sedan går vidare till jämförelse med innovationer från Sverige och sedan de övriga länderna. Bland dessa koras en eller flera internationella vinnare. Av avgörande vikt är:
- Nyhetsgrad
- Användbarhet
- Lärande
- Kundorientering
- Verkningsgrad

Tidplan Quality Innovation Award 2018

- Sista anmälningsdag är den 14 september 2018
- Utvärdering och expertutlåtande sker under september/oktober
- Beslut i domarkommittén i slutet på oktober
- Nationell ceremoni i Stockholm i januari 2019
- Internationell ceremoni i Beijing, Kina, 27-28 februari 2019

Ansök om att delta 2018

Domarkommitté

- Ylva Strander - Enhetschef Innovationsledning - Vinnova
- Ida Gremyr - Biträdande Professor, Service Management and Logistics - Chalmers
- Staffan Gullander - Professor Emeritus
- Jonas Malmlund - Partner, Strategy & Operations - Deloitte
- Karl Schultz – CEO, K2R Ventures A och Styrelseledamot i SIQs Styrelse

Mer Information

Önskar du mer information om Quality Innovation Award är du välkommen att höra av dig till siq@siq.se eller direkt till vd Mats Deleryd, telefon 070-346 37 25 eller mail mats.deleryd@siq.se

Läs och skriv ut en pdf om Quality Innovation Award