Att delta i en utmärkelseprocess ger en unik möjlighet till en strukturerad och pedagogisk genomgång av verksamheten.