SIQ Examinatorsutbildning

Att bli examinator är ett sätt att utveckla dig själv och din organisation genom att lära av andra. Som examinator får du möjlighet till en både praktisk och teoretisk kvalificerad managementutbildning. Du får tillgång till brett nätverk och lära känna ledande organisationer. Det är en strategisk ledarutbildning som passar bra för dig som har varit chef/ledare eller har ledarambitioner.

Utbildningen är upplagd så att vi kommer att träna på varje del som sker i utvärderingsprocessen och du kommer att arbeta mycket som del i ett team. Du lär dig förstå SIQ Managementmodell och hur den kan användas för att utvärdera verksamheter.

Godkänd utbildning innebär din inträdesbiljett till att vara Examinator i Utmärkelsen Svensk Kvalitet eller Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola och därmed skarpt utvärdera någon av årets deltagande företag, skolor eller organisationer.

Läs mer om SIQ Managementmodell

Kostnad

Kostnaden för att genomgå utbildningen första gången, eller har varit examinator 2015 eller tidigare, uppgår till 4500 kr (exkl. moms) under förutsättning att du fins tillgänglig för ett utvärderingsuppdrag om du blir erbjuden ett sådant efter genomförd utbildning.

Det går också bra att bara genomgå den teoretiska utbildningsdelen maj-augusti, då kostar utbildningen 19500 kr (exkl. moms).

Är din verksamhet medlem i SIQs "Intressentföreningen Kvalitetsutveckling" är utbildningen kostnadsfri för 1 person/år om er verksamhet har upp till 500 anställda, 2 personer/år för verksamheter med 500 - 10000 anställda och 3 personer/år för verksamheter med mer än 10000 anställda.

För dig som varit examinator under 2016 eller senare är utbildningen kostnadsfri, under förutsättning att du finns tillgänglig för ett utvärderingsuppdrag under 2018.

Datum för Examinatorsutbildningen 2018 i utmärkelseprocessen

Examinatorsutbildningens upplägg:
- Webbaserad introduktion: 2 - 16 maj 2018
- Distansutbildning: 18 maj - 17 augusti 2018

- Internatutbildning: 27 - 29 augusti 2018 i Göteborg eller 3 - 5 september 2018 i Stockholm:
Dag 1 klockan 13-19
Dag 2 klockan 8-20
Dag 3 klockan 8-16

- Konsensusmöte: Äger rum under oktober månad
- Platsbesök: 22-26 oktober eller 5-9 november 2018
- Beslutsmöte Domarkommitté: vecka 47 och 48 2018

Sista ansökningsdag: 17 april 2018. Ansökan mailas till siq@siq.se.

För mer information kontakta Anne-Charlotte Holmgren på SIQ via mail på anne-charlotte.holmgren@siq.se eller via telefon på 031-723 17 07.

Ansökan till 2018 års examinatorsutbildning i utmärkelseprocessen

Ladda ner ansökan till examinator 2018