SIQ Examinatorutbildning

Att bli examinator är ett sätt att utveckla dig själv och din organisation genom att lära av andra. Som examinator får du möjlighet till en både praktisk och teoretisk kvalificerad managementutbildning. Du får tillgång till brett nätverk och lära känna ledande organisationer. Det är en strategisk ledarutbildning som passar bra för dig som har varit chef/ledare eller har ledarambitioner.

Utbildningen är upplagd så att vi kommer att träna på varje del som sker i utvärderingsprocessen och du kommer att arbeta mycket som del i ett team. Du lär dig förstå SIQ Managementmodell och hur den kan användas för att utvärdera verksamheter.

Godkänd utbildning innebär din inträdesbiljett till att vara Examinator i Leda för framgång-Utmärkelsen Svensk Kvalitet eller Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola och därmed skarpt utvärdera någon av årets deltagande företag, skolor eller organisationer.

Läs mer om att vara examinator i vår handledning för 2020 version 2.0

Några filmer om utbildningen

Titta gärna på dessa två filmer för att snabbt och enkelt få en överblick över utbilningen!

SIQ Examinatorsutbildning 2020 på tre minuter

Detta har några tidigare års deltagare tagit med sig från utbildningen

Kursupplägg

Kursen inleds med en introduktion via webben.

Därefter följer en distansutbildningen, där varje deltagare ska lämna in en individuell utvärdering på några utvalda kriterier i ett praktikfall. Deltagare behöver ha förmåga att göra balanserade bedömningar och kunna formulera konstruktiva sak-underbyggda kommentarer. Varje deltagare får personlig återkoppling på distansutbildningen.

Sedan genomförs en tre dagars internatutbildning i Stockholm eller Göteborg.
 
Efter internatutbildningen får alla deltagare ett diplom för genomförd utbildning.

Färdigutbildade deltagare kan erbjudas en teamplats i Leda för framgång-Utmärkelsen Svensk Kvalitet eller Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola.

Utvärderingen omfattar:
1. En individuell utvärdering av ett underlag som vi skickar ut till alla examinationer på respektive verksamhet (cirka 5 dagar)
2. Konsensusmöte, då teamet träffas och enas om bedömning (3-4 dagar)
3. Platsbesök, då teamet verifierar organisationens styrkor (3-5 dagar, då även teamet formulerar återföringsrapporten)

Efter genomfört uppdrag får alla deltagare diplom och därmed rätt att titulera sig Examinator eller Utvärderingsledare år 2020.

Datum för kursen

- Webbaserad introduktion: 4 - 15 maj 2020, totalt cirka 8 timmar

- Distansutbildning: 25 maj - 12 augusti 2020, totalt cirka 32 timmar

- Internatutbildning: 24-26 augusti i Göteborg eller 31 augusti - 2 september i Stockholm, totalt 2,5 dag med följande tider:
Dag 1 klockan 13-19
Dag 2 klockan 8-20
Dag 3 klockan 8-16
Dessa utbildningsdagar kan ändras till distansundervisning om behovet finns pga Corona, så att alla ska kunna delta i utbildningen även i år.

- Konsensusmöte: enas om datum i teamet, i perioden 28 september till 2 oktober 2020 (ca 4 dagar)
- Platsbesök: senast 19-23 oktober eller 2-6 november 2020
- Beslutsmöte Domarkommitté: 17 november för Utmärkelsen Svensk Kvalitet och 24 november för Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola. Domarkommitténs möte är viktigt för då deltar den i teamet som är utvärderingsledare. Vid detta tillfälle ska hela utvärderingsarbetet vara klart.

Kostnad

Kostnaden för hela utbildningen uppgår till 4 500 kr (exkl. moms) under förutsättning att du finns tillgänglig för ett utvärderingsuppdrag om du blir erbjuden ett sådant efter genomförd utbildning.

Det går också bra att bara gå den teoretiska utbildningsdelen maj till och med september, då kostar utbildningen 19 500 kr (exkl. moms).

Är din verksamhet medlem i SIQs "Intressentföreningen Kvalitetsutveckling" är utbildningen kostnadsfri för 1 person/år om er verksamhet har upp till 500 anställda, 2 personer/år för verksamheter med 500 - 10 000 anställda och 3 personer/år för verksamheter med mer än 10 000 anställda, under förutsättning att du åtar dig ett erbjudet utvärderingsuppdrag. Önskas endast gå utbildningen kostar denna 15 000 kr (exkl. moms).

För dig som varit examinator tidigare erbjuds ett upplägg med teamutbildning som start på ett utvärderingsuppdrag. Ni kommer i teamet överens om datum för konsensus och platsbesök. Anmäl ditt intresse till siq@siq.se.

Boende/resor ingår inte i kursavgiften.

Varmt välkommen med din anmälan!

Anmäl dig här senast 22 april!

Mer information

Är du redan en erfaren Examinator? Varmt välkommen med din intresseanmälan för 2020!

För mer information om att vara examinator är du varmt välkommen att kontakta Mikael Lindström, e-post: mikael.lindstrom@siq.se, telefon 031-723 17 03 eller Annette Björnson, e-post annette.bjornson@siq.se, telefon 073-670 62 00

Läs mer om SIQ Managementmodell