SIQ Examinatorsutbildning

Att bli examinator är ett sätt att utveckla sig själv och sin organisation genom att lära av andra. Som examinator får du möjlighet till en kostnadsfri kvalificerad managementutbildning. Du får tillgång till brett nätverk och lära känna ledande organisationer. Det är en strategisk ledarutbildning som passar bra för dig som har varit chef/ledare eller har ledarambitioner.

Utbildningen är upplagd så att vi kommer att träna på varje del som sker i utvärderingsprocessen och du kommer att arbeta mycket som del i ett team. Du lär dig förstå SIQs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling och hur den kan användas för att utvärdera verksamheter.

Godkänd utbildning innebär din inträdesbiljett till att vara Examinator i Utmärkelsen Svensk Kvalitet eller Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola och därmed skarpt utvärdera någon av årets deltagande företag, skolor eller organisationer.

Datum för Examinatorsutbildningen 2017

Examinatorsutbildningens upplägg ser ut som följer (beror på om du deltar i Utmärkelsen Svensk Kvalitet eller Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola):
- Webbaserad introduktion: 2-17 maj
- Distansutbildning: 18 maj - 18 augusti

- Internatutbildning: 28-30 augusti eller 4-6 september:
Dag 1 startar kl 13.00 och avslutas 19.00
Dag 2 startar 08.00 och avslutas 16.00
Dag 3 startar 08.00 och avslutas 16.00

- Konsensusmöte: 2-6 oktober eller 9-13 oktober
- Platsbesök: 23-27 oktober eller 6-10 november
- Beslutsmöte Domarkommitté: I november 2017

Sista ansökningsdag: 18 april 2017

För mer information kontakta Anne-Charlotte Holmgren på SIQ via mail på anne-charlotte.holmgren@siq.se eller via telefon på 031-723 17 07

Anmälan till 2017 års utbildning

Sista ansökningsdagen för 2017 års utbildning är den 18 april

Anmäl dig här

Handledning för Examinatorer

Informationsblad Examinator 2017