Rådgivning och utbildning

Rådgivning och utbildning

SIQ erbjuder rådgivning och praktisk handledning för er verksamhet.
Vår filosofi bygger på att skapa en helhetssyn och bidra till en kultur som prioriterar ständigt förbättringsarbete. Vi erbjuder kvalificerat stöd och utbildningar inom kvalitetsutveckling med fokus på Business Excellence, Benchmarking och Processledning.
Vi stödjer med strategisk rådgivning och praktisk handledning med syfte att uppnå väsentliga resultatförbättringar. Vi arrangerar bland annat Ledningsseminarier som ger en förståelse för de värderingar och angreppssätt som lägger grunden till en effektiv verksamhet. Syftet är att skapa samsyn och insikt i ledningsgruppen samt skapa engagemang samt stödja arbetet med att utveckla strategier kring hur ni ska komma igång samt bedriva ert verksamhetsutvecklingsarbete.

Vill ni skapa en bättre förståelse för den egna verksamheten i den strategiska planeringen eller utforma ett effektivt ledningssystem? Nedan modeller ger en utmärkt grund för utveckling och den helhetssyn som krävs för att skapa kundnöjdhet och goda resultat genom business excellence.

SIQ erbjuder också internutbildningar och ledningsseminarier som lägger grunden för en helhetssyn samt metodik för utvärdering och förbättring av hela verksamheten med hjälp av utvärderingsmodellerna.

- SIQ Managmentmodell
- EFQM Excellence Model

För mer information gällande rådgivning och utbildning kontakta Maria Viidas på SIQ via mail till
maria.viidas@siq.se eller via telefon på 031-723 17 17