Processledning

Processledning handlar om att effektivt styra verksamheten genom att sätta fokus på vad som skapar värde och tillfredsställer kundernas behov. Det handlar om att styra verksamheten effektivt och att kontinuerligt skapa förutsägbara resultat.

SIQs Processledningsutbildning - 2 dagar

Vår tvådagars processledningsutbildning vänder sig till dig som är kvalitetschef, linjechef, processledare eller verksamhetsutvecklare från privat eller offentlig verksamhet. Utbildningen ger möjlighet till aktivt lärande kring kritiska steg som skapar ett framgångsrikt processarbete.

De två dagarna ger dig djupare kunskap inom processarbete och idéer för att utveckla styrning och förbättring av en verksamhet. Utbildningen ger inspiration, och blandar teori med gruppövningar. Dessa ger insikt i viktiga steg i SIQs Processindex. För att utveckla förståelse för framgångsrikt processarbete kommer vi att ta ställning till olika situationer och utmaningar genom ett praktikfall. Här kommer våra inbördes erfarenheter och gemensamma diskussioner ge ett mervärde till den egna utvecklingen.

Vill du få inspiration och kunskap för att ta processarbetet till nästa nivå? Anmäl dig vår utbildning nedan.

Kommande utbildningar:
- Malmö 9 – 10 oktober 2018
- Göteborg 4 – 5 december 2018

Tider:
- Dag 1 - kl. 10:00–17:00
- Dag 2 - kl. 08:00–15:00

Kostnad för två utbildningsdagar:
- 9.000 kr per deltagare (exkl. moms) inkluderar lunch och fika.
- 8.100 kr per deltagare (exkl. moms) för SIQs medlemsorganisationer inkluderar lunch och fika.

Anmälan till utbildningen

Skicka mail till: siq@siq.se

E-post anmälan

SIQs Processledarprogram

SIQ erbjuder även Processledningsprogram som stödjer deltagande organisationer att etablera ett effektivt processarbete och en uthållig strategi oavsett mognadsgrad. Med rätt förutsättningar kan potentialen med kortare ledtider, nöjdare kunder och effektivare lean flöden uppnås. Programmet, som är branschöverskridande, syftar till att konkret förbättra resultatet i en prioriterad process inom verksamheten.

För mer information kontakta Maria Viidas på SIQ via mail till maria.viidas@siq.se eller via telefon på 031-723 17 17

E-post Maria Viidas