Management Index

- Ett strategiskt mått för ledningseffektivitet

Management Index

Har ledarna en gemensam bild av organisationens tillvägagångssätt och det som skapar förutsättningarna för det samlade resultatet?

Management Index syftar till att ge ledningen en aktuell och övergripande bild av organisationens inre liv kopplat till de resultat som presteras. Från ledarnas horisont, vad ses som styrkor och svagheter, råder det samsyn eller gap inom olika områden?

Management Index kompletterar kund- och medarbetarmätningar genom ledarnas perspektiv. Med en relativt liten insats kan ledningen skapa en ökad grad av samsyn som grund för bättre beslut och prioriteringar av förbättringsområden. Det blir samtidigt ett strategiskt mått för ledningseffektivitet.

Management Index ger svar på:
- Kring vad och hur (o)eniga är ni inom ledningsgruppen?
- Kring vad och hur stort är eventuella "gap" till andra ledare?
- Hur långt har ni kommit jämfört med andra
- Vilka samband som finns mellan oenigheten och resultat
- Hur bra är ni att lära och anpassa er utifrån förändrade omvärldsförutsättningar

Genomförande och Kostnad

Management Index innefattar:
- Mätning med ledningsgrupp och egen internt utsedd referensgrupp
- Analys av styrkor, svagheter, enighet/oenighet, eventuell GAP mellan ledning och referensgrupp
- Workshop med ledningsgrupp kring resultat för ökad samsyn och prioriterade förbättringsområden

Undersökningen genomförs i form av en webbundersökning där ledningsgrupp och utsedd referensgrupp av ledare svarar och är upplagt enligt följande:
- Mail som startsignal
- Individuella länkar till svarsformulär
- Allt sker under sekretess

Efter mätning vidtar analys och en workshop med ledningsgruppen för att arbeta med resultatet. SIQs medlemmar kan använda Management Index utan avgift där workshop genomförs genom att använda en bonusdag.

Management Index

För mer information kontakta Michael Westher på SIQ via mail till michael.westher@siq.se
eller via telefon på 031-723 17 21