Kommunal kvalitetsledning

Sex dagars kvalificerad kvalitetsutbildning

För dig som är chef, kvalitetsledare, utredare eller utvecklings­ansvarig på någon av Sveriges kommuner.

Utbildningen ska förmedla kunskaper om och förståelse för modern kommunal förvaltningsutveckling med kvalitetsbegreppet som verktyg och med medborgarnas behov och intressen i fokus.

En sexdagars kvalificerad kvalitetsutbildning i internat som genomförs vid tre tillfällen med cirka en månads mellanrum med landets mest framstående föreläsare inom området som handledare.

Utbildningen genomförs i samverkan mellan DO & Partner AB och professor Bo Edvardsson, grundare av CTF, Centrum för tjänsteforskning på Karlstads Universitet och i samarbete med SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling.

Nästa utbildningsomgång startar den 19-20 mars 2019.

Fotot är från kursomgången i maj 2018.

Om du har några frågor, kontakta gärna Helén Forsberg telelefon 070­-381 56 33.

Broschyr med mer information om utbildningen (pdf)

Program (word)

Läs mer och anmäl dig här