Benchmarking

Benchmarking

SIQs benchmarkingprogram lägger fokus på ett bestämt område som tex. ledningsprocesser, värdegrundsarbete, kundklagomålshantering eller kompetensutveckling. Det är mellan 4-6 organisationer med två deltagare per organisation som deltar och utbyter systematiskt erfarenheter såväl internt inom gruppen som med externa förebilder. SIQ leder förberedande teori och ger löpande stöd i analys och uppföljning. Mellan utbildningstillfällena arbetar deltagarna med projektet.

Sammanlagt träffas gruppen 5-6 heldagar under ett halvårs tid för att gemensamt ta fram ett best practice.

Upplägg av utbildningen

Syfte med utbildningen är att skapa tillfälle till ökad förståelse för benchmarking som koncept samt hur detta kan bidra till en positiv utveckling av er verksamhet. SIQs handbok för benchmarking ingår som dokumentation.

Programmets Innehåll:
- Vad är benchmarking, varför benchmarking?
- Koppling till processorientering
- Genomgång av och kommentarer till SIQs modell för benchmarking
- Grupparbete och övningar kopplat till den egna verksamheten, diskussion
- Framgångsfaktorer för ett lyckat benchmarkingprojekt
- Sammanfattning - hur går vi vidare?

Kostnad och datum för kommande utbildning

Kontakta oss för att diskutera era behov och vilka områden ni har intresse av att förbättra. När vi har fått intresseanmälningar kring något område startar ett nytt benchmarkingprogram.

För mer information kontakta Anne-Charlotte Holmgren på SIQ via mail till anne-charlotte.holmgren@siq.se eller via telefon på 031-723 17 07