EFQM Examinatorsutbildning

EFQM Assessor Training (Examinatorsutbildning) ger dig kompetens och erfarenhet som kan skapa värdefulla insikter i den egna organisationen. Förmågan att se "helheten", att förstå komplexa samband i verksamheten, både inom och utanför organisationen, och att kunna föreslå praktiska lösningar är mycket önskvärda färdigheter.

EFQMs Examinatorsutbildning

Denna utbildning är den enda officiella kurs i Sverige som kvalificerar dig att agera som en EFQM Award Assessor. Det är också denna kurs du behöver för att kvalificera dig att bli Examinator i Utmärkelsen Svensk Kvalitet för organisationer som söker med EFQM-modellen. Kursen är en godkänd/icke godkänd utbildning och genomförs i små grupper om 4-6 personer. ​Under 3-dagar kommer du att lära dig att bedöma en organisation baserad på EFQM Excellence Model och använda ”RADAR Logiken”.

Du kommer att:
- förstå EFQM Excellence Model och dess länkar till de grundläggande värderingarna
- lära dig att effektivt tillämpa RADAR som utvärderingsverktyg för att producera värdeskapande analyser
- få individuell coaching och personlig utveckling
- vid godkänd utbildning kvalificera dig som möjlig Examinator i både Sverige och Europa

Upplägg för Examinatorsutbildningen


Utbildningen har följande upplägg:
- Dag 1: 10.00-18.00
- Dag 2: 09.00-17.00 (+ kvällsläxa 1,5tim)
- Dag 3: 09.00-15.00

Kostnad för SIQ medlemsorganisationer: 15.000 kr per deltagare (exkl. moms).

Kostnad för Icke-medlem: 19.000 kr per deltagare(exkl. moms). I avgiften ingår kursmaterial samt kaffe/lunch under kursdagarna.

Välkommen med din intresseanmälan till siq@siq.se.

För mer information kontakta Anne-Charlotte Holmgren på SIQ via mail till anne-charlotte.holmgren@siq.se eller via telefon på 031-723 17 07.

SIQ är EFQM Representative