EFQM Assessor Training 23-24 maj - EFQM Excellence Model

EFQM Assessor Training (Examinatorsutbildning) ger dig kompetens och erfarenhet som kan skapa värdefulla insikter i den egna organisationen utifrån den europeiska excellencemodellen. Förmågan att se "helheten", att förstå komplexa samband i verksamheten, både inom och utanför organisationen, och att kunna föreslå praktiska lösningar är mycket önskvärda färdigheter.

EFQMs Examinatorsutbildning

Denna utbildning är den enda officiella kurs i Sverige som kvalificerar dig till att bli Assessor enligt EFQM. Det är också denna kurs du behöver för att kvalificera dig att bli Examinator i Utmärkelsen Svensk Kvalitet för organisationer som söker med EFQM-modellen. Kursen är en godkänd/icke godkänd utbildning och genomförs i små grupper om 4-6 personer. ​Under två dagar kommer du att lära dig att bedöma en organisation baserad på EFQM Excellence Model och använda ”RADAR Logiken”.

Du kommer att:
- förstå EFQM Excellence Model och dess länkar till de grundläggande värderingarna
- lära dig att effektivt tillämpa RADAR som utvärderingsverktyg för att producera värdeskapande analyser
- få individuell coaching och personlig utveckling
- vid godkänd utbildning kvalificera dig som möjlig Examinator i både Sverige och Europa

Upplägg för Examinatorsutbildningen

Utbildningen genomförs 23 - 24 maj 2018

Kursledare är Samuli Pruikkonen från EFQM i Bryssel tillsammans med Anne-Charlotte Holmgren från SIQ. Utbildningen genomförs på engelska.

Kostnad för SIQ medlemsorganisationer: 15.000 kr per deltagare (exkl. moms).

Kostnad för Icke-medlem: 19.000 kr per deltagare(exkl. moms). I avgiften ingår kursmaterial samt kaffe/lunch under kursdagarna.

Note: Prior to the course you will need to familiarise yourself with the case study to understand the organisation and its environment.

During day-1 you will be introduced to the EFQM Excellence Model, its components and assessment tools before being challenged through team work sessions to put your new knowledge into practice and maximise your learning.

Day-2 will focus on practice and passing onto you expert knowledge from your trainer on:

- Understanding the organisation’s context and its most relevant aspects
- Site visit planning
- Site visit interviews and the RADAR scoring
- Preparing and presentation feedback

Välkommen med din anmälan till siq@siq.se. Sista anmälningsdag är fredag 27 april. OBS begränsat antal platser.

För mer information kontakta Anne-Charlotte Holmgren på SIQ via mail till anne-charlotte.holmgren@siq.se eller via telefon på 031-723 17 07.

SIQ är EFQM Partner