En Mindmap-dag

Kring SIQ Managementmodell

En Mindmap-dag kring SIQ Managementmodell

SIQ Managementmodell hjälper er att nå hållbart goda resultat, öka effektiviteten, kundvärdet och samhällsnyttan. Med hjälp av Mindmap kommer ni att kunna visualisera ert arbete utifrån modellen för nå ett långsiktigt arbete grundat på uthållighet och allas delaktighet där ledningens personliga engagemang är avgörande.

Under en välfylld dag kommer ni att lära er mer om SIQ Managementmodell, dess hörnstenar och de framgångsfaktorer som visat sig så viktiga för att nå framgång. Dagen innehåller lite praktiska moment där deltagarna själva funderar över den egna verksamhetens arbetssätt och resultat sett ur ett SIQ Managementmodell-perspektiv.

Dagen resulterar i en start på en visualisering av verksamheten utifrån ett helhetsperspektiv.

SIQ Managementmodell är en svensk Business Excellencemodell och den utgår från att skapa en helhetssyn på organisationen och bidra till en kultur som prioriterar ständigt förbättringsarbete. Med bättre förståelse för hur allt hänger ihop följer en ökad medvetenhet om att kvalitetsarbetet är en central ledningsfråga.

Modellen är en av SIQ utvecklad ledningsfilosofi byggd på forskning och utveckling, som hjälper organisationer att genomlysa och utvärdera sin egen verksamhet. Principen är enkel och innebär att skapa en struktur för att identifiera styrkor och förbättringsområden, som gör vägen till värde för kunder/samhälle och effektivitet kortare, rakare och realiserbar.

Upplägg

Under utbildningsdagen varvas teorigenomgångar med små praktiska övningar och reflektioner. Dagen inleds med en grundutbildning kring SIQ Managementmodell och avslutas med praktiskt arbete utifrån deltagarnas egna verksamheter som visualiseras i en Mindmap.

SIQ Mindmap

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till personer i ledningsposition som vill veta mer om hur man kan arbeta systematiskt och strukturerat för att skapa en kultur som främjar förbättringsarbete och hållbara resultat.

Ni deltar med fördel minst två från samma verksamhet då dagen innehåller praktiska moment där samsyn är en viktig ingrediens.

Pris

Kostnaden för dagen uppgår till 5.000 kr per deltagare (exkl. moms) inkluderar
utbildningsmaterial, lunch och fika. 4.100 kr per deltagare (exkl. moms) för SIQs
medlemsorganisationer.

Anmälan är bindande och kostnaden debiteras i efterhand.

Anmälan

Anmäl ert intresse till siq@siq.se. Antalet deltagare per tillfälle är begränsat.

Datum och orter att välja mellan:
- Göteborg 29 oktober
- Stockholm 12 december

Anmäl dig här

Tider

Klockan 08:00 – 17:00

Frågor

För ytterligare information kontakta Maria Viidas på e-post maria.viidas@siq.se eller via telefon 031-723 17 17.