Program

Verksamhetsutveckling utifrån SIQ Managementmodell

Program - Verksamhetsutveckling utifrån SIQ Managementmodell

Efter att ha genomgått programmet så har ni med er en genomarbetad beskrivning av er organisations arbetssätt och resultat för att nå hållbart goda resultat. Det utgör ett gott underlag för ert fortsatta förbättringsarbete.

SIQ Managementmodell hjälper er att nå hållbart goda resultat, öka effektiviteten, kundvärdet och samhällsnyttan. Att arbeta med stöd av modellen innebär ett långsiktigt arbete grundat på uthållighet och allas delaktighet där ledningens personliga engagemang är avgörande.

Efter att ha genomgått programmet så har ni med er en genomarbetad beskrivning av er organisations arbetssätt och resultat för att nå hållbart goda resultat. Det utgör ett gott underlag för ert fortsatta förbättringsarbete. Om ni vill ha en extern genomlysning och utvärdering av er kvalitetsnivå så kan underlaget ingå i Utmärkelsen Svensk Kvalitet eller Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola eller i form av en Diplomering.

SIQ Managementmodell är en svensk Business Excellencemodell och den utgår från att skapa en helhetssyn på organisationen och bidra till en kultur som prioriterar ständigt förbättringsarbete. Med bättre förståelse för hur allt hänger ihop följer en ökad medvetenhet om att kvalitetsarbetet är en central ledningsfråga.

Modellen är en av SIQ utvecklad ledningsfilosofi byggd på forskning och utveckling, som hjälper organisationer att genomlysa och utvärdera sin egen verksamhet. Principen är enkel och innebär att skapa en struktur för att identifiera styrkor och förbättringsområden, som gör vägen till värde för kunder/samhälle och effektivitet kortare, rakare och realiserbar.

Upplägg

Tillsammans kommer deltagande organisationer att beskriva sin verksamhet utifrån SIQ Managementmodellens olika kriterier. Programmet innebär eget arbete på hemmaplan mellan träffarna och att vi under programdagarna går igenom hur arbetet har gått och att alla delar med sig av erfarenheter och lärdomar.

I programmet bildar 4 - 7 organisationer en grupp med två deltagare från varje. Det omfattar 7 dagar fördelade på 6 tillfällen, (varav uppstarten är två sammanhängande halvdagar) under fyra månader.

Steg för steg går deltagarna igenom de olika kriterierna i SIQ Managementmodell för att ta fram en beskrivning av den egna verksamhetens arbetssätt och resultat. Arbetets framskridande behandlas löpande vid mötestillfällena där deltagarna spelar en aktiv roll.

Handledning i form av konkreta råd och tips ges av SIQs handledare utifrån varje
organisations förutsättningar. Erfarenhetsutbytet med andra i programmet innebär ett betydande mervärde för det egna arbetet. Programmet kommer besökas av en mottagare av Utmärkelsen Svensk Kvalitet/Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola som berättar om sin förbättringsresa och också av en ledamot i våra domarkommittéer.

Målgrupp

Programmet vänder sig till såväl privata och offentliga organisationer som vill gå från ord till handling för att ta fram en beskrivning av hur organisationen styrs och leds utifrån ett helhetsperspektiv. Programmet bygger på engagemang och aktivt deltagande från respektive organisation.

Varje organisation deltar med två representanter. Det är en fördel om någon från organisationens ledningsgrupp finns med, i annat fall rekommenderas att organisationen planerar in täta avstämningar från deltagare i programmet till ledningsgruppen för att skapa det så viktiga synliga, personliga engagemanget från ledningen.

Intresseanmälan

Anmäl ert intresse till siq@siq.se. Antalet deltagande organisationer är begränsat.

Frågor

För ytterligare information kontakta Maria Viidas på e-post maria.viidas@siq.se eller via telefon 031-723 17 17.