Utbildning och rådgivning

SIQ söker ny medarbetare till vårt team!

Drivs du av att bidra till att organisationer och medarbetare utvecklas och hela tiden blir bättre? Är du intresserad av att lära dig vidare om morgondagens ledningsmodeller och arbeta med att svenska organisationer anammar ett helhetsperspektiv kring verksamhetens utveckling? Har du dessutom intresse för kvalitets- och hållbarhetsfrågor och drivs av att göra din omvärld bättre, då har vi ett uppdrag för dig! SIQ finns till för de som vill bli bättre och vi satsar nu vidare inom vår verksamhet kring utbildning och i samband med det kunna ge råd till verksamheter i deras utvecklingsarbete.

Kort om SIQ

SIQ - Institutet för Kvalitetsutveckling, instiftat av regeringen, har till uppgift att vara det samlande, pådrivande och resursskapande organet för den nationella utvecklingen inom kvalitetsområdet och därmed även stödja internationellt samarbete. SIQ stimulerar och bidrar till en positiv kvalitetsutveckling i alla delar av det svenska samhället genom att skapa, samla och sprida kunskap för ett långsiktigt och hållbart utvecklingsarbete. Bakom SIQ står Tillväxtverket samt våra medlemsorganisationer från både privat näringsliv och offentlig sektor.

Om tjänsten

Du kommer att vara en medarbetare i ett team med 10-talet kollegor vilka alla drivs av att stödja och vidareutveckla andra organisationer och dess medarbetare. SIQ är i grunden ett forskningsinstitut och vi finns till för de som vill bli bättre! Vi arbetar främst med de organisationer som väljer att vara medlemmar i SIQs Intressentförening. En av våra mest centrala delar i det arbetet är att hålla utbildningar för medarbetare vid våra medlemsorganisationer. Vår strävan är att alla våra utbildningar och tjänster vi tillhandahåller skall vara forskningsbaserade och därmed bevisligen stödjer organisationers utveckling. Du kommer mer specifikt att ansvara för att genomföra SIQs utbildningar och rådgivning och stöd i samband med dessa. I rollen kommer du att rapportera direkt till VD vid SIQ men samverka med alla våra verksamhetsområden.

Dina personliga egenskaper och bakgrund

• Du har erfarenhet av att framgångsrikt bedriva utbildning och rådgivning kring kvalitetsutveckling, gärna med fördel från en konsultroll.
• Du är utåtriktad, lyhörd, har god samarbetsförmåga och är pedagogisk och drivs av att bidra till andras utveckling.
• Du drivs av att förmedla ny kunskap och vara en del av ett större sammanhang och du har förmåga att utifrån kunders behov vidareutveckla utbildningar och erbjudanden.
• Du har en högskoleutbildning och erfarenhet att arbeta med kvalitetsutveckling inom någon verksamhet.
• Du har mycket god förmåga att planera ditt eget arbete och förståelse för och är lyhörd för hur du bäst samverkar med dina medarbetare som ofta, liksom du, verkar i utåtriktade roller.
• Du har mycket goda kunskaper i svenska och engelska och stor dokumenterad vana att uttrycka dig i tal och skrift.
• Du har god kunskap om digitala kanaler/social media och hur man får bästa och mest effektiva spridning av information och kunskap. Du är öppen för att vidareutveckla utbildningsupplägg utnyttjande digitala plattformar för att på bredast och mest effektiva sätt kunna nå ut till svenska organisationer.
• ‪Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper såsom öppenhet, samverkansförmåga, prestigelöshet och hög inre drivkraft.‬‬‬‬‬
• Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬

Dina arbetsuppgifter

• I rollen med fokus på utbildningar och rådgivning kring SIQs tjänster och utbildningar ansvarar du för hela kedjan av aktiviteter från att designa anpassat utbildningsupplägg, planera och genomföra utbildningen, ibland tillsammans med kollegor, och även följa upp resultatet.
• En viktig del i arbetet är att baserat på resultat och utvärderingar reflektera och vidareutveckla erbjudandet.
• Då SIQs erbjudanden skall vara forskningsbaserade så deltar du även i arbetet med produktifiering av nya tjänster och erbjudanden.
• En viktig del i arbetet är även att via kontakter och utbildningar komma i kontakt med organisationer som med fördel borde vara medlemmar i SIQ och bidra till att så sker.

Tillträde

Så snart som möjligt med hänsyn till eventuell uppsägningstid.

Placering

Tjänsten är placerad vid vårt kontor vid Drakegatan 6 i Göteborg eller vid vårt kontor i Stockholm vid Kungsgatan 26, vilket vi även delar med SKI, Svenskt Kvalitetsindex, där SIQ är helägare.

Ansökan

Vid frågor är du välkommen att kontakta SIQs VD, Mats Deleryd via mail; mats.deleryd@siq.se eller på telefon; 070-3463725. Din ansökan skall vara SIQ tillhanda senast den 19:e oktober 2018. För att söka tjänsten skickar du din ansökan och ditt CV till mats.deleryd@siq.se . All information behandlas konfidentiellt.